Úvodní strana > Region > Aktuality - strategické plánování a regionální rozvoj

 Aktuality - strategické plánování a regionální rozvoj

Záznam semináře konaného 14. 1. 2022, který je určen pro žadatele dotačních programů odboru regionálního rozvoje:
  • Odkaz: https://youtu.be/tYDqr4KDjQ8
  • Obsahem jsou informace k dotačním titulům, presentovány byly změny v dotačních titulech, data vyhlášení jednotlivých dotačních titulům apod. Dále informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup) a presentace postupu vyplnění žádosti o dotaci.
  • Harmonogram (časové stopy jednotlivých bloků):
  • Úvod – radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger, Pavel Čekan a Vít Hromádko uvádějí seminář pro obce o dotace z dotačních programů Karlovarského kraje – 0:00:00 – 00:05:10
  • Elektronické podpisy – Mgr. Saxová – 00:05:15 – 00:25:00,
  • Žádosti (přístup pro žadatele - modul RAP) – p. Kolařík – 00:25:12 – 01:17:35
  • POV 2022 – 2024 – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:19:15 – 01:33:35
  • Územně plánovací činnost - Ing. Irovská – 01:34:50 – 01:46:23
  • Běžky – Ing. Abrahamová – 01:46:52 – 01:50:23 Cyklo – 01:50:40 – 01:53:36
  • Závěr, shrnutí – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:53:42 – 02:01:31 

 Presentace ze semináře pro žadatele:

  V případě dotazů se obraťte na:

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek, Ing. Kateřina Abrahamová, Kamila Voštová
Datum poslední změny: 22.8.2022 17:06