Úvodní strana > Region

 Aktuality

 

 

 •  Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  13. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince 2021. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 13. zasedání Monitorovacího výboru je 18. srpen 2021 do 23:59 hodin. Informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách programu: https://www.by-cz.eu/cz

Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů.

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 375

Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376

 

 • Výzva na zpracovatele SEA Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2021-2027
  V rámci příprav nového Programu spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 je třeba provést strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
  Jeho cílem je popsat přepokládané dopady Programu spolupráce na životní prostředí a zajistit vysokou míru ochrany životního prostředí v rámci tohoto dotačního programu.
  Přitom je třeba zanalyzovat alternativy vedoucí k zamezení, snížení a vyrovnání dopadů na životní prostředí.
  Řídící orgán plánuje zadat SEA externímu zpracovateli. Zadávací dokumentace je od 20. 4. 2021 dostupná ke stažení na elektronické platformě pro veřejné zakázky www.evergabe.de .
  Zájemci mohou své nabídky podávat u zadavatele elektronicky do 11. 5. 2021, 12:00.

 

 • V programu přeshraniční spolupráce Česká republika - svobodný stát Bavorsko je opět možné podávat projekty do 1. prioritní osy. Uzavíráním projektů došlo v prioritní ose č. 1 „Výzkum, technologický rozvoj a inovace" k navrácení finančních prostředků, které budou v Programu přeshraniční spolupráce  Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 opět k dispozici. Očekáváme navrácení prostředků ve výši minimálně 1,4 mil. €. Ty budou k dispozici pro naplánování nových projektů v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovace.

  K dosažení cílů programu budou žádoucí především projekty, které přispívají k indikátorům výstupu OI1a „Počet výzkumných institucí a zprostředkujících institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se účastní přeshraničních projektů" a CO41 „Počet podniků, které se účastní přeshraničních nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů".

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
  12. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 se bude pravděpodobně konat 4. a 5. května 2021. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 12. zasedání Monitorovacího výboru je 19. leden 2021 do 23:59 hodin.

 

 • Pomozte nám s přípravou nového Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - svobodný stát Sasko. V rámci příprav dotačního období 2021-2027 se aktuálně pracuje také na budoucím programu. Během příprav je pro nás důležité mít informace o poptávce po jednotlivých tématech, o možných projektových nápadech a potenciálních nositelích projektů. Pokud tedy přemýšlíte o nějakém projektovém záměru, pomozte nám a do 5.června vyplňte dotazník, který nám s tvorbou nových okruhů podpory velmi pomůže.

 

 • Pomozte nám s přípravou nového Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - svobodný stát Bavorsko. Tento program je součástí evropské regionální politiky a již ve čtvrté generaci v různých oblastech posiluje spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem. Aby program mohl úspěšně odbourávat přeshraniční bariéry také ve svém pátém vydání, potřebujeme Vaše zkušenosti a Vaší podporu.

  Srdečně Vás zveme k účasti v dotazníkovém šetření k tematickému zaměření programu v novém programovém období (2021-2027). Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 15 minut. Své názory můžete zasílat do neděle 15. března 2020. Velmi nám pomůžete, pokud odkaz na dotazník přepošlete také dalším kolegům, kteří se tématem přeshraniční spolupráce zabývají – ať už ve Vaší instituci, nebo mimo ni. Za Vaši pomoc Vám předem velmi děkujeme!

 • ZRUŠENO v souvislosti s pandemií COVID-19: Workshop pomůže žadatelům s přeshraničními projekty
  Karlovarský kraj ve spolupráci se Společným sekretariátem a Euregiem Egrensis pořádá 23. března 2020 v Plesné workshop, kde budou zástupci Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko pomáhat a radit žadatelům s jejich nápady.

  Vzhledem k tomu, že v prioritních osách 3 - vzdělávání a 4 - partnerská spolupráce jsou ještě finanční prostředky na podporu projektových záměrů, rozhodli se poskytovatelé uspořádat workshop pro žadatele, kteří by měli zájem své nápady realizovat ještě v tomto dotačním období. Workshop proběhne v několika termínech na různých místech dotačního území. Pro zájemce z Karlovarského kraje je nejvhodnější přihlásit se na pracovní setkání v Plesné, kde se od 11 hodin mohou u čtyřech informačních stánků dozvědět například o Fondu malých projektů nebo podmínkách poskytnutí dotace a postupu předložení žádosti projektů velkých. Mimo prezentací o úspěšně zrealizovaných projektech zde mohou zájemci přímo na místě konzultovat své projektové nápady.

  Na workshop je nutné se předem přihlásit a to elektronicky na emailovou adresu kontakt@sn-cz2020.eu. Další informace k akci a k Programu na podporu přeshraniční spolupráce lze najít na webové adrese programu.

 • FONDY EHP A NORSKA
  Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Hledáme výjimečné projekty, které mají vizi o využití obnovené památky a které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou současní projektů jsou vzdělávací akce nejen v oblasti obnovy či restaurování, ale také v rámci managementu kulturních památek a kulturním podnikání.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je příprava předložení projektů (včetně projektové dokumentace a stavebního povolení) nejpozději do 31. 3. 2020. Začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2024.

 

Alokace výzvy: 482 252 918 Kč
Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 31. 3. 2020 (12:00 hod)
Informace o vyhlášených výzvách a podmínkách pro předkládání projektů naleznete na stránkách fondů: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

 
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
11. zasedání Monitorovacího výboru se z důvodů situace s COVID-19 přesouvá z původního termínu 26. a 27. května 2019 na 24.-25. listopad, proběhne v Jihočeském kraji.
 
Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 11. zasedání  Monitorovacího výboru je 19. února 2020 do 23:59 hodin. Informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách programu: https://www.by-cz.eu/cz
 
Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů.
 
PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 375
Mgr. Věra Kořánová Frimlová vera.koranova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 515
Bc. Renata Drožová, email: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 547
 
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

                       Dne 9. září 2019 bylo zveřejněno 4. vydání Příručky pro české žadatele.

 

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
10. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 v Horních Francích.
 
Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 10. zasedání Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 10. zasedání Monitorovacího výboru je 21. srpna 2019 do 23:59 hodin.
Informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách programu: https://www.by-cz.eu/cz
 
Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů.
 
PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 375
Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376
Bc. Renata Drožová, email: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 547
 
 • Výroční konference Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
   
  Přijďte 30. 4. a 1. 5. 2019 na česko-sasko-polské pomezí a dozvíte se více o Vašich evropských sousedech. Již 15 let jsou Česko a Polsko součástí Evropské unie. A to je třeba oslavit! Srdečně Vás zveme na společnou Výroční akci.
  3 země – 3 programy – 1 výroční akce
  Předběžný program včetně míst konání naleznete zde .
  Vzhledem k omezené kapacitě se prosím na 30.4.2019 přihlaste a to do 27.3.2019 na kontakt@sn-cz2020.eu a zajistěte si tak své místo!
 
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
   
  9. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2019 v Plzeňském kraji. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 9. zasedání Monitorovacího výboru je 27. únor 2019 do 23:59 hodin.
   
  Informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách programu: https://www.by-cz.eu/cz
  Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky, nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů.
  PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 375
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376
  Bc. Renata Drožová, email: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 547

 

 • Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční informační akci 2018 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 , která se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2018 v Tachově.

  V pátek, 14. září 2018, se bude konat odborná konference v Regionálním vzdělávacím a informačním středisku REVIS.

  V sobotu, 15. září 2018, se můžete těšit na sportovní aktivity, při kterých zároveň poznáte naše podpořené projekty v regionech Tachov a Tirschenreuth. Tato část Výroční akce je svým obsahem zaměřena na širokou veřejnost a bude se konat ve sportovním areálu RYCHTA.

  Jako bonus máme pro prvních 50 registrovaných účastníků v každé aktivitě připravenou malou pozornost.

  Informace o akci jsou ke stažení na stránkách programu: https://www.by-cz.eu/cz/aktuality/

  Na jednotlivé aktivity se můžete registrovat na e-mailové adrese gs-etz@reg-ofr.bayern.de (do předmětu uveďte název aktivity, které se plánujete zúčastnit).

 • Ke 23. červenci 2018 byla aktualizována Příručka pro české žadatele a to především v souvislosti se změnou poskytování dotace ze státního rozpočtu. Žadatelé musí nově předložit žádost o poskytnutí dotace ze SR, o níž je rozhodováno ve správním řízení. Tato změna se již týká projektů předložených na 8. zasedání MV. Více informací najdete na oficiálních stránkách programu v sekci dokumenty​.

  Termíny monitorovacích výborů v roce 2018:
  8. zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 5. - 6.12.2018. Žádosti k tomuto výboru je nutné předkládat nejpozději do 22.8.2018 do 23:59 hodin.

 • Kontaktní osoby:
  PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 375
  Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 376

 • Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
 • V rámci česko-saského programu se všichni projektoví partneři realizovaných projektů vyzývají pod mottem "Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku" k tomu, aby se zapojili a vyjádřili svůj pohled na Evropu natočením vlastních videí o podpořených projektech a evropských tématech související s Evropským rokem kulturního dědictví 2018. Podmínky soutěže najdete na na oficiálních stránkách programu ke dni 9.4.2018. Další informace jsou k dispozici na stránkách programu.

  V souvislosti s připravovanou výroční konferencí 2018 a videsoutěží je třeba vybrat budoucí finalisty a právě probíhá hlasovací fáze o nejlepší video. Do 15.srpna 2018 do 15 hodin bojují videa o lajky veřejnosti. Další informace naleznete také
  na stránkách programu.

Hledáme další kvalitní projekty v oblasti:
a) Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí (PO 4)
- posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a příspívání k účinné veřejné správy.
 ​Příjem žádostí do některých prioritních os programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko je zastaven. Jedná o prioritní osy č. 1 a dočasně osu č. 2. 

 

 • Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování.
  Své projektové záměry můžete konzultovat na Oddělení přeshraničních projektů na Krajském úřadě budova B, č. 421,420. Nadále je možné předkládat projektové žádosti do osy č. 4. V rámci osy č. 3 budou projekty schvalovány pouze jako náhradní (čekající na případné úspory z realizace v rámci programu).
  Další MV se uskuteční  4. - 5.9.2018, 3. - 4.12.2018.

  Kontaktní osoby:
 • Program Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
  Ing. Martina Fučíková, email: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz tel. 354 222 596
  PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  tel. 354 222 375
 
 • Karlovarský kraj již od roku 2012 každoročně poskytuje podnikatelům v rámci dotačního titulu Inovační vouchery - jednorázovou dotaci ze svého rozpočtu na spolupráci s poskytovateli znalostí, tedy s vědeckovýzkumnými institucemi. Cílem je podpora zvýšení konkurenceschopnosti místních firem. V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zpracována Evaluace dotačního titulu Inovační vouchery​ K dispozici jsou výstupy z vyhodnocení. Bližší informace k inovačním voucherům naleznete​ zde​.
                              

 

 • Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)
  Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ris3kvk.cz/​
   

​ ​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek, Ing. Kateřina Abrahamová
Datum poslední změny: 16.9.2021 14:11