Úvodní strana > Projekty KK

 Projekty Karlovarského kraje

 

INVESTIČNÍ PROJEKTY
 

 
 
Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

 

Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Spadají sem ale také projekty zaměřené na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci.

 
UKONČENÉ PROJEKTY
 

 
Za stránku zodpovídá: Ing. Martin Ševic
Datum poslední změny: 30.11.2018 10:48