Úvodní strana > Projekty KK > „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“

 „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“

Popis projektu:

 
V souladu s procesem humanizace sociální služby bude postupně realizována rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace o třech pavilonech A, B a C o různé výškové úrovni, které jsou propojeny spojovacími trakty AB a BC.
 
Cílem projektu je vytvořit bezpečné, bezbariérové a maximálně komfortní prostředí pro klienty i zaměstnance. Klientům sociální služby umožnit v co nejvyšší míře „independent living“, poskytnout jim nezbytné prostředky pro volbu a kontrolu nad svým životem, humanizovat předávanou péči s ohledem na individualitu a důstojnost každého klienta.
Předmětem humanizace sociální služby jsou stavební úpravy Domova, které povedou ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů a ke zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti technického provozu celého areálu. Dalším stupněm zkvalitnění ubytování klientů bude i změna struktury původně vícelůžkových pokojů, kdy priorita ubytování jednotlivých klientů se přenáší do ubytování v jednolůžkových pokojích a v malém počtu do dvoulůžkových pokojů pro manželské či jiné páry. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová flexibilní koupelna s toaletou. Mezi základní technické kroky pro stavební úpravy a modernizaci Domova bude patřit např. výměna nevyhovujících výplní otvorů, kompletní zateplení fasády, rekonstrukce veškerých již technicky nevyhovujících vertikálních komunikací, rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, centrálního vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace atd.
 
Součástí bude také rekonstrukce a modernizace stávajícího stravovacího provozu, vybavení novými technologiemi a zavedení tabletového systému po Domově. Vybudovány budou související zpevněné manipulační plochy pro vjezd sanitních vozidel k příjmu klientů po hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Součástí výstavby je pořízení veškerého vybavení (nábytek a příslušenství, zdravotnické prostředky, orientační systém, technologické vybavení prádelny). Rekonstrukce Domova bude probíhat za plného provozu postupně po jednotlivých pavilonech.
 
Rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace je rozdělena na dvě části:
 
část 1 – rekonstrukce, modernizace a rozšíření pavilonu C a spojovacího traktu BC
část 2 – rekonstrukce, modernizace a rozšíření pavilonu A, B a spojovacího traktu AB
 
Dne 26. 4. 2021 bylo na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje schváleno finanční krytí na realizaci 1. části projektu ve výši 135 000 000 Kč včetně DPH.
 
V současné době je projekt ve fázi přípravy a Karlovarský kraj usiluje o získání dotace na realizaci 1. části projektu ze dvou dotačních zdrojů, a to z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb 2016 - 2024 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV) nebo ze 101. výzvy – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, připravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 6 REACT-EU.

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 06/ 2026

Plánované výdaje projektu:

1.   část projektu: 135 000 000 Kč včetně DPH

2.   část projektu: 225 000 000 Kč včetně DPH

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 30.7.2021 10:07