Úvodní strana > Projekty KK > Karlovarské inovační centrum

 Karlovarské inovační centrum

Základní informace o projektu
  • Financování: Operační program Spravedlivá transformace
  • Priorita: Karlovarský kraj
  • Specifický cíl 1.2: Výzkum, vývoj, inovace
  • Realizace projektu v letech: 2022 – 2026
  • Rozpočet projektu na projektovou přípravu a fyzickou realizaci: 500 000 000 Kč
 
Popis projektu
Jedná se o vybudování v území zcela jedinečné inovační infrastruktury - Karlovarského inovačního centra (KIC), jejímž cílem je zvýšení intenzity výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v  kraji mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu budov vědeckotechnického parku (VTP) a informačně vzdělávacího střediska (IVS). Část VTP zahrnuje administrativní prostory pro inkubaci, prostory laboratorní, poloprovozní zázemí a konferenční sál. Na VTP navazuje objekt IVS, který je schopen samostatné existence a provozu. Z provozního hlediska IVS zahrnuje multifunkční objekt, jehož vnitřní řešení umožňuje variabilní využitelnost pro vzdělávací, prezentační a výstavní akce.
 
Cílem projektu
Cílem realizace projektu je pořízení novostavby KIC, která v sobě obsahuje veškeré provozy nutné pro bezproblémové fungování. Při využití stávající konfigurace terénu se jedná o čtyři dvoupodlažní pavilony propojované jednopodlažními sektory. Jednotlivé objekty obsahují výukové, administrativní a laboratorní prostory. V některých částech budou k dispozici samostatně pronajímatelné sektory s možností dalšího dělení či slučování. Samozřejmostí je pak samostatná zasedací místnost a nezbytné zázemí (jako je kuchyňka, a hygienické zázemí) na každém patře. Ve všech objektech bude možné využít technické místnosti, sklady a prostory pro server.
 
Přínos projektu
Realizací projektu dojde k dalšímu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Karlovarském kraji mezi vzdělávacím, výzkumným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb vč. zdůraznění environmentálních přístupů, zlepšení výkonnosti podniků i veřejných výzkumných institucí. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v rámci Karlovarského kraje, potažmo ČR.
 
Vybudování KIC v Karlovarském kraji je jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje pro přenos a rozvoj know-how a znalostí. Podpoří malé a střední podniky, výzkum a inovace včetně přenosu a zavádění nových technologií, digitalizace, čím přispěje k rychlejší změně hospodářské struktury a snížení dopadů transformace energetiky a těžby uhlí. Firmám napomůže k jejich modernizaci a zaměření se na nové perspektivní obory, vyhledávání nových příležitostí, k inovacím a vývoji nových produktů a technologií. V podnicích tak mohou vznikat nová pracovní místa, mohou se rozvíjet start-up a spin-off firmy. Aktivity realizované v KIC povedou k rozvoji nových technologií a podpoře podnikání v různých odvětvích. Zvýší se příležitosti pro výzkumné a vývojové aktivity ve firmách i ve veřejných výzkumných organizacích (např. výzkum v energetice, materiálový výzkum, výzkum v oblasti odpadů).
 
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 15.2.2022 13:19