Úvodní strana > Projekty KK > Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

 Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

mpsv.pngAkce je spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.
                                                                                                                                          
Registrační číslo projektu: 013D313003001
 
Popis projektu:
V souladu s procesem humanizace sociální služby bude realizována rekonstrukce a modernizace Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace pavilonu C a spojovacího traktu BC.  
Cílem projektu je přestavbou, modernizací a rozšířením stávajícího objektu dosáhnout dostatečné prostorové kapacity v souladu s Materiálně-technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou tak, aby mohlo být vybudováno 38 jednolůžkových a 4 partnerských dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím. Dále budou v objektu zřízeny společenské místnosti a jídelny pro setkávání omezeného počtu osob. Součástí technického řešení je také modernizace zázemí pro poskytovatele sociální služby a provozně-technických prostor (prádelní provoz).
 
Předmětem humanizace sociální služby jsou stavební úpravy Domova, které povedou ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů a ke zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti technického provozu celého areálu. Dalším stupněm zkvalitnění ubytování klientů bude i změna struktury původně vícelůžkových pokojů, kdy priorita ubytování jednotlivých klientů se přenáší do ubytování v jednolůžkových pokojích a v malém počtu do dvoulůžkových pokojů pro manželské či jiné páry. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová flexibilní koupelna s toaletou. Mezi základní technické kroky pro stavební úpravy a modernizaci Domova bude patřit např. výměna nevyhovujících výplní otvorů, kompletní zateplení fasády, rekonstrukce veškerých již technicky nevyhovujících vertikálních komunikací, rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, centrálního vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace atd.
 
V současné době je projekt ve fázi fyzické realizace.
 
Dne 14. 12. 2021 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Registraci akce 013D31300 3001 Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku. 
Realizace výstavby: 10/2022 - 11/2023
Žadatelem (příjemce podpory): Karlovarský kraj
 
Financování projektu:

Celkové výdaje projektu:                     210 000 000 Kč

Z rozpočtu kraje :                               157 950 829

Dotace:                                                 52 049 171 Kč  

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024, na základě vyhlášené 9. výzvy, cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Registrační číslo projektu 013D313003001.

 

Stránky Karlovarského kraje

Stránky Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

     

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 16.5.2023 9:29