Příjmení: (stačí vyplnit pouze část příjmení)
Odbor:
Karlovarský kraj - kontakty
Jméno Funkce Linka Kancelář Mobil E-mail
Odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Mgr. Roman Sviták
vedoucí odboru
354 222 190
H 109
736 650 010  
roman.svitak@kr-karlovarsky.cz
Oddělení bezpečnosti a prevence
Ing. Bc. Šárka Benešová
vedoucí oddělení
354 222 575
H 117
739 604 886  
sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Tereza Pásková
354 222 189
H 112
736 650 140  
tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz
Gabriela Tymrová
354 222 177
H 111
601 214 152  
gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení krizového řízení
Ing. Libor Davídek
vedoucí oddělení
354 222 528
H 108
736 650 012  
libor.davidek@kr-karlovarsky.cz
Dana Hajnová
354 222 267
H 118
739 604 879  
dana.hajnova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Daniel Straka
354 222 199
H 111
daniel.straka@kr-karlovarsky.cz
Oddělení ochrany areálu
David Šlechta
vedoucí oddělení
354 222 611
B 128
736 650 304  
david.slechta@kr-karlovarsky.cz
Pavel Bydžovský
354 222 411
A 131
736 650 054  
pavel.bydzovsky@kr-karlovarsky.cz
Lucie Dobešová
354 222 400
C recepce C
lucie.dobesova@kr-karlovarsky.cz
Jozef Dohnal
354 222 411
A 131
736 650 054  
jozef.dohnal@kr-karlovarsky.cz
Jitka Heroldová
354 222 300
A recepce
jitka.heroldova@kr-karlovarsky.cz
Petr Horák
354 222 411
A 131
736 650 054  
petr.horak@kr-karlovarsky.cz
Karel Jech
354 222 411
A 131
736 650 054  
karel.jech@kr-karlovarsky.cz
Pavel Mezzei
354 222 300
A recepce
pavel.mezzei@kr-karlovarsky.cz
Ivana Roušalová
354 222 112
B recepce
ivana.rousalova@kr-karlovarsky.cz