Příjmení: (stačí vyplnit pouze část příjmení)
Odbor:
Karlovarský kraj - kontakty
Jméno Funkce Linka Kancelář Mobil E-mail
Odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Ing.arch. Jana Kaválková
vedoucí odboru
354 222 223
B 311
736 650 373  
jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz
Dipl.-Ing.Arch Petr Kropp
354 222 226
B 308
petr.kropp@kr-karlovarsky.cz
Oddělení přeshraničních projektů
Mgr. Petra Banzetová
vedoucí oddělení
354 222 376
B 203
731 670 000  
petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Monika Brtková
354 222 139
B 219
607 046 647  
monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. David Fronk
354 222 612
B 219
736 650 049  
david.fronk@kr-karlovarsky.cz
PhDr. Kamila Voštová
354 222 375
B 219
736 650 152  
kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení sekretariát regionální stálé konference
Ing. Petra Lorenzová
vedoucí oddělení
354 222 405
B 428
607 052 297  
petra.lorenzova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Eva Hrdinová
354 222 602
B 419
601 214 116  
eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Lenka Lásková
354 222 138
B 419
601 214 126  
lenka.laskova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Petra Skálová
354 222 359
B 419
739 604 877  
petra.skalova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
vedoucí oddělení
354 222 271
B 304
736 650 759  
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Martin Biša
354 222 163
B 305
607 051 352  
martin.bisa@kr-karlovarsky.cz
Bc. Gabriela Donovová
354 222 386
B 309
736 650 107  
gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Hana Důrasová
354 222 722
B 312
hana.durasova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Miroslava Hlubučková
354 222 343
B 307
601 214 121  
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Veronika Proňková
354 222 251
B 310
veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. DiS. Jaroslav Sobotka
354 222 166
B 307
736 650 377  
jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Bc., DiS. Romana Špindlerová
354 222 312
B 310
736 650 031  
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda
vedoucí oddělení
354 222 309
B 303
736 650 143  
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kristýna Abrahámová
354 222 203
B 313
kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Doležalová
354 222 515
B 313
jana.dolezalova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Irovská
354 222 559
B 313
739 604 871  
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
Bc. Petr Křenek
354 222 437
B 305
736 650 203  
petr.krenek@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Barbora Merunková
354 222 449
B 312
607 052 509  
barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz
Ing.arch. Jaromír Musil
354 222 260
B 308
736 650 319  
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
Ing. Ivana Nykodýmová
354 222 162
B 306
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Hana Šikolová
354 222 488
B 306
736 650 332  
hana.sikolova@kr-karlovarsky.cz