Příjmení: (stačí vyplnit pouze část příjmení)
Odbor:
Karlovarský kraj - kontakty
Jméno Funkce Linka Kancelář Mobil E-mail
Odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
Odbor kancelář ředitelky úřadu
Mgr. Daniel Tovth
vedoucí odboru
354 222 642
A 409
736 650 374  
daniel.tovth@kr-karlovarsky.cz
Ing. Radim Adamec
354 222 410
B 126
736 650 331  
radim.adamec@kr-karlovarsky.cz
Karel Kolařík
354 222 378
A 119
736 650 402  
karel.kolarik@kr-karlovarsky.cz
Martin Rais
pověřenec pro ochranu osobních údajů
354 222 193
B 221
736 650 011  
martin.rais@kr-karlovarsky.cz
Ing. Drahomíra Stefanovičová
354 222 205
A 119
736 650 342  
drahomira.stefanovic@kr-karlovarsky.cz
Oddělení administrativních činností
Bc. Ladislava Mikešová
vedoucí oddělení, asistentka Mgr. Blažka a Bc. Čekana
354 222 383
A 319
736 650 356  
ladislava.mikesova@kr-karlovarsky.cz
Aneta Blechová
asistentka ředitelky úřadu
354 222 122
A 413
601 214 130  
aneta.blechova@kr-karlovarsky.cz
Lucie Martincová
asistentka Patrika Pizingera
354 222 329
A 319
736 650 390  
lucie.martincova@kr-karlovarsky.cz
Andrea Silovská
asistentka Oľgy Halákové
354 222 392
A 216
736 650 307  
andrea.silovska@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Houfová
asistentka Mgr. Pisára
354 222 183
A 329
736 650 056  
dagmar.houfova@kr-karlovarsky.cz
Jana Václavíčková
asistentka Mgr. Čermáka
354 222 175
A 213
736 650 361  
jana.vaclavickova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Houfová
asistentka Markéty Monsportové
354 222 183
A 329
736 650 056  
dagmar.houfova@kr-karlovarsky.cz
Jana Valdmanová
asistentka Ing. Jakobce
354 222 382
A 325
736 650 348  
jana.valdmanova@kr-karlovarsky.cz
Jana Václavíčková
asistentka Ing. Hromádka
354 222 172
A 213
736 650 361  
jana.vaclavickova@kr-karlovarsky.cz
Andrea Silovská
asistentka Ing. Bureše DBA
354 222 155
A 216
736 650 307  
andrea.silovska@kr-karlovarsky.cz
Jana Valdmanová
asistentka Ing. arch. Franty
354 222 346
A 325
736 650 348  
jana.valdmanova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Lenka Chvátalová
vedoucí oddělení
354 222 245
A 128
736 650 362  
lenka.chvatalova@kr-karlovarsky.cz
Michaela Sečányová
354 222 505
A 129
775 722 589  
michaela.secanyova@kr-karlovarsky.cz
BBus. Zdena Strousková
354 222 244
A 129
736 650 119  
zdena.strouskova@kr-karlovarsky.cz
Pavla Šarochová
354 222 551
A 130
pavla.sarochova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Šilhanová
354 222 480
A 127
601 214 190  
dagmar.silhanova@kr-karlovarsky.cz
Martina Teuchertová
354 222 479
A 126
736 650 134  
martina.teuchertova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Všelková
354 222 212
A 126
736 650 015  
jitka.vselkova@kr-karlovarsky.cz