Příjmení: (stačí vyplnit pouze část příjmení)
Odbor:
Karlovarský kraj - kontakty
Jméno Funkce Linka Kancelář Mobil E-mail
Hejtman Karlovarského kraje
Ing. Petr Kulhánek
Hejtman Karlovarského kraje
354 222 100
A 431
601 214 120  
petr.kulhanek@kr-karlovarsky.cz
Rada Karlovarského kraje
Mgr. Dalibor Blažek
náměstek hejtmana
354 222 385
A 316
724 196 007  
dalibor.blazek@kr-karlovarsky.cz
Ing. arch. Vojtěch Franta
náměstek hejtmana
354 222 350
A 326
607 012 476  
vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz
Ing. Karel Jakobec
náměstek hejtmana
354 222 160
A 322
606 616 479  
karel.jakobec@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Jindřich Čermák
člen rady
354 222 170
A 212
604 317 512  
jindrich.cermak@kr-karlovarsky.cz
Ing. Vít Hromádko
člen rady
354 222 180
A 214
777 275 899  
vit.hromadko@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Robert Pisár
člen rady
354 222 184
A 330
robert.pisar@kr-karlovarsky.cz
Patrik Pizinger
člen rady
354 222 255
A 320
724 185 359  
patrik.pizinger@kr-karlovarsky.cz
Oľga Haláková
členka rady
354 222 380
A 215
603 325 631  
olga.halakova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jan Bureš
neuvolněný člen zastupitelstva
354 222 150
A 217
jan.bures@kr-karlovarsky.cz
Markéta Monsportová
uvolněná členka zastupitelstva
354 222 182
A 327
702 194 403  
marketa.monsportova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Pavel Čekan
uvolněný člen zastupitelstva
354 222 590
A 315
777 766 096  
pavel.cekan@kr-karlovarsky.cz
Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Mgr. Martina Vránová
ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
354 222 120
A 413
739 604 876  
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
Odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Ing. Libor Davídek
vedoucí odboru
354 222 528
H 108
736 650 012  
libor.davidek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení bezpečnosti a prevence
Ing. Bc. Šárka Benešová
vedoucí oddělení
354 222 575
H 117
739 604 886  
sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Tereza Pásková
354 222 189
H 112
736 650 140  
tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz
Gabriela Tymrová
354 222 177
H 111
601 214 152  
gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Martina Valentová
354 222 197
H 112
736 650 380  
martina.valentova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení krizového řízení
Dana Hajnová
354 222 267
H 118
739 604 879  
dana.hajnova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Daniel Straka
354 222 199
H 111
daniel.straka@kr-karlovarsky.cz
Oddělení ochrany areálu
David Šlechta
vedoucí oddělení
354 222 611
B 128
736 650 304  
david.slechta@kr-karlovarsky.cz
Jozef Dohnal
354 222 411
A 131
736 650 054  
jozef.dohnal@kr-karlovarsky.cz
Jitka Heroldová
354 222 300
A recepce
jitka.heroldova@kr-karlovarsky.cz
Petr Horák
354 222 411
A 131
736 650 054  
petr.horak@kr-karlovarsky.cz
Karel Jech
354 222 411
A 131
736 650 054  
karel.jech@kr-karlovarsky.cz
Pavel Kallay
354 222 411
A 131
736 650 054  
pavel.kallay@kr-karlovarsky.cz
Pavel Mezzei
354 222 400
C recepce
pavel.mezzei@kr-karlovarsky.cz
Ivana Roušalová
354 222 112
B recepce
ivana.rousalova@kr-karlovarsky.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru
354 222 461
B 108
736 650 131  
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
Oddělení dopravně správních agend
Ing. Petra Svejkovská
vedoucí oddělení
354 222 549
B 105
736 650 295  
petra.svejkovska@kr-karlovarsky.cz
Eva Hlaváčková
B 104
736 650 359  
eva.hlavackova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Holečková
354 222 448
B 104
601 214 196  
martina.holeckova@kr-karlovarsky.cz
Milan Novotný
354 222 486
B 104
736 650 214  
milan.novotny@kr-karlovarsky.cz
Alena Přibylská
354 222 286
B 104
alena.pribylska@kr-karlovarsky.cz
Bc. Aleš Roubíček
354 222 469
B 107
ales.roubicek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení dopravy
Ing. Jaroslav Kyselý
vedoucí oddělení
354 222 215
B 207
736 650 087  
jaroslav.kysely@kr-karlovarsky.cz
Miroslav Hrouda
354 222 402
B 119
miroslav.hrouda@kr-karlovarsky.cz
Bc. Ondřej Mertl
354 222 389
B 103
ondrej.mertl@kr-karlovarsky.cz
Ing. Petr Noha
354 222 472
B 103
736 650 041  
petr.noha@kr-karlovarsky.cz
Ivana Novotná
354 222 465
B 119
736 650 371  
ivana.novotna@kr-karlovarsky.cz
Oddělení silničního hospodářství
Mgr. Michaela Sušaninová
vedoucí oddělení
354 222 475
B 106
736 650 399  
michaela.susaninova@kr-karlovarsky.cz
Marek Koča
354 222 586
B 107
736 650 347  
marek.koca@kr-karlovarsky.cz
Ing. Lenka Štanglová
354 222 474
B 107
lenka.stanglova@kr-karlovarsky.cz
Josef Vaněk
354 222 513
B 106
josef.vanek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení veřejné dopravy
Ing. Milan Novák
vedoucí oddělení
354 222 585
B 109 B-a
736 650 320  
milan.novak@kr-karlovarsky.cz
Bc. Dana Ettlerová
354 222 452
B 109 - b
dana.ettlerova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Václav Kolář
354 222 433
B 110
vaclav.kolar@kr-karlovarsky.cz
Bc. Jana Matějková
354 222 463
B
jana.matejkova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Petr Vrba
354 222 613
B 109B-b
petr.vrba@kr-karlovarsky.cz
Odbor finanční
Ing. Martina Jánská
vedoucí odboru
354 222 135
A 229
736 650 019  
martina.janska@kr-karlovarsky.cz
Ing. Pavlína Bečková
úředník metodik
354 222 423
A 226
pavlina.beckova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení financování projektů
JUDr. Marie Váňová
vedoucí oddělení
354 222 265
A 210
736 650 333  
marie.vanova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Janka Danihelová
354 222 481
A 209
736 650 092  
janka.danihelova@kr-karlovarsky.cz
Mgr.Bc. Nelly Trávníková
354 222 213
A 209
736 650 126  
nelly.travnikova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení rozpočtu
Ing. Stanislava Žáková
vedoucí oddělení
354 222 249
A 223
736 650 213  
stanislava.zakova@kr-karlovarsky.cz
Jana Husáková
354 222 545
A 211
jana.husakova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Kavková
354 222 572
A 225
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz
Alice Lillová
354 222 325
A 225
alice.lillova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Dis. Michaela Melčová
354 222 168
A 224
michaela.melcova@kr-karlovarsky.cz
Jiřina Pudilová
354 222 428
A 224
736 650 396  
jirina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Velichová
354 222 233
A 225
dagmar.velichova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení účetnictví a financování příspěvkových organizací
Ing. Petr Klíček
vedoucí oddělení
354 222 310
A 227
736 650 349  
petr.klicek@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Koštělová
pokladní
354 222 340
B 120
dagmar.kostelova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Hana Divišová
354 222 174
A 222
hana.divisova@kr-karlovarsky.cz
Iva Fričová
354 222 277
A 228
736 650 123  
iva.fricova@kr-karlovarsky.cz
Monika Hradílková
354 222 209
A 222
monika.hradilkova@kr-karlovarsky.cz
Martina Manochová
354 222 413
A 230
martina.manochova@kr-karlovarsky.cz
Taťána Podlešáková
354 222 377
A 220
tatana.podlesakova@kr-karlovarsky.cz
Jana Slámová
354 222 276
A 220
jana.slamova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jiří Svoboda
354 222 134
A 222
jiri.svoboda@kr-karlovarsky.cz
Veronika Uzlíková
354 222 332
A 117
601 214 118  
veronika.uzlikova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Volfová
354 222 320
A 221
jana.volfova@kr-karlovarsky.cz
Petra Weiserová
354 222 301
A 221
petra.weiserova@kr-karlovarsky.cz
Anna Zemanová
354 222 408
A 221
anna.zemanova@kr-karlovarsky.cz
Odbor informatiky
Ing. Jiří Heliks
vedoucí odboru
354 222 365
Da 218
736 650 366  
jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz
Oddělení aplikační a uživatelské podpory
Bc. Bedřich Kořínek
vedoucí oddělení
354 222 298
D 218
736 650 363  
bedrich.korinek@kr-karlovarsky.cz
Ing. Tomáš Buček
354 222 351
D 218
736 650 113  
tomas.bucek@kr-karlovarsky.cz
Monika Dohnalová
354 222 665
D 218
736 650 339  
monika.dohnalova@kr-karlovarsky.cz
Tomáš Gurega
354 222 188
D 218
736 650 289  
tomas.gurega@kr-karlovarsky.cz
Ing. Michaela Korandová
354 222 666
D 218
736 650 368  
michaela.korandova@kr-karlovarsky.cz
Petr Lamač
354 222 445
D 218
734 164 027  
petr.lamac@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jaroslav Mišner
354 222 167
D 219
736 650 375  
jaroslav.misner@kr-karlovarsky.cz
Jonáš Němeček
354 222 584
D 218
jonas.nemecek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení digitální technické mapy a geografického informačního systému
Ing. Tomáš Nováček
vedoucí oddělení
354 222 536
D 219
739 604 878  
tomas.novacek@kr-karlovarsky.cz
Martina Hytychová
354 222 560
D 219
601 214 183  
martina.hytychova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Tereza Märzová
354 222 164
D 219
736 650 500  
tereza.marzova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení správy serverů a sítě
Marek Rolenc
vedoucí oddělení
354 222 451
D 215
736 650 367  
marek.rolenc@kr-karlovarsky.cz
Ing. Roman Sajfert
354 222 288
D 215
734 164 026  
roman.sajfert@kr-karlovarsky.cz
Odbor interního auditu a kontroly
Ing. Věra Janouchová
vedoucí odboru
354 222 201
Z 315
736 650 062  
vera.janouchova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Irena Krolopová
354 222 272
Z 316
736 650 115  
irena.krolopova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lenka Machová
354 222 156
Z 312
736 650 358  
lenka.machova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Bc. Lenka Valová
právník, ochrana oznamovatelů
354 222 176
Z 318
lenka.valova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Linda Zábrahová
354 222 460
Z 316
linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení kontroly I
Mgr. Bc. Kateřina Mikeš
vedoucí oddělení
354 222 462
Z 311
601 214 156  
katerina.mikes@kr-karlovarsky.cz
DiS. Dagmar Boušová
354 222 275
Z 312
736 650 077  
dagmar.bousova@kr-karlovarsky.cz
Siegrid Ciglanská
354 222 216
Z 317
736 650 104  
siegrid.ciglanska@kr-karlovarsky.cz
Ing. BA Pavla Leach
354 222 653
Z 318
736 650 354  
pavla.leach@kr-karlovarsky.cz
Ing. Iveta Nykodymová
354 222 259
Z 317
607 051 640  
iveta.nykodymova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení kontroly II
Ing. Bc. Dagmar Hríňová
vedoucí oddělení
354 222 280
Z 313
dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz
Bc., DiS Věra Klimčuková
354 222 372
Z 310
736 650 328  
vera.klimcukova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Martina Pultrová
354 222 591
Z 310
martina.pultrova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků
Ing. Drahoslava Ježková
vedoucí oddělení
354 222 323
Z 306
736 650 060  
drahoslava.jezkova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lucie Kavková
354 222 140
Z 308
736 650 021  
lucie.kavkova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Dagmar Klemáková
354 222 557
Z 307
736 650 081  
dagmar.klemakova@kr-karlovarsky.cz
Naděžda Klíčová
354 222 253
Z 307
739 604 880  
nadezda.klicova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Dana Matoušková
354 222 254
Z 308
736 650 145  
dana.matouskova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lenka Najvarová
354 222 246
Z 308
736 650 312  
lenka.najvarova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Ivana Šreková
354 222 324
Z 307
736 650 086  
ivana.srekova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Josef Švéda
354 222 644
Z 309
736 650 079  
josef.sveda@kr-karlovarsky.cz
Odbor investic
Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru
354 222 432
B 321
736 650 355  
tomas.brtek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení grantových schémat
Mgr. Michal Mottl
vedoucí oddělení
354 222 263
B 323
michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kamila Caháková
354 222 424
B 322
kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková
354 222 569
B 318
eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Agáta Holá
354 222 214
B 317
agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Jarmila Ivasková
354 222 341
B 317
jarmila.ivaskova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda
354 222 487
B 318
mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Krajčovičová
354 222 645
B 317
petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová
354 222 414
B 318
jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Květoslav Smutný
vedoucí oddělení
354 222 208
B 316
736 650 393  
kvetoslav.smutny@kr-karlovarsky.cz
Šárka Drahokoupilová
354 222 498
B 315
736 650 075  
sarka.drahokoupilova@kr-karlovarsky.cz
Jan März
354 222 321
B 314
jan.marz@kr-karlovarsky.cz
Ing. Aleš Švajdler
354 222 353
B 314
ales.svajdler@kr-karlovarsky.cz
Oddělení veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Miosgová
vedoucí oddělení
354 222 603
B 320
601 214 178  
katerina.miosgova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Zora Bolková
354 222 234
B 319
zora.bolkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Andrea Černá
354 222 511
B 320
andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz
Monika Drobilová
354 222 607
B 319
monika.drobilova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Miroslav Papík
354 222 493
B 320
miroslav.papik@kr-karlovarsky.cz
Ing. Veronika Redlová
354 222 268
B 320
veronika.redlova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslav Štěpán
354 222 608
B 319
jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz
Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Ing. Lydie Stráská
vedoucí odboru
354 222 141
A 437
736 650 020  
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
Simona Šmídlová
asistentka hejtmana
354 222 105
A 435
736 650 211  
simona.smidlova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
Mgr. Jana Pavlíková
vedoucí oddělení
354 222 130
A 436
736 650 308  
jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Jitka Čmoková
354 222 116
A 420
736 650 305  
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Martina Dušková
354 222 133
A 438
736 650 311  
martina.duskova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kristýna Gubišová
354 222 144
A 420
601 698 692  
kristyna.gubisova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Tereza Hrdličková
354 222 327
A 438
601 214 122  
tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Terezie Kajabová
354 222 129
A 420
736 650 022  
terezie.kajabova@kr-karlovarsky.cz
Odbor kancelář ředitelky úřadu
Mgr. Daniel Tovth
vedoucí odboru
354 222 642
A 409
736 650 374  
daniel.tovth@kr-karlovarsky.cz
Ing. Radim Adamec
354 222 410
B 126
736 650 331  
radim.adamec@kr-karlovarsky.cz
Karel Kolařík
354 222 378
A 119
736 650 402  
karel.kolarik@kr-karlovarsky.cz
Martin Rais
pověřenec pro ochranu osobních údajů
354 222 193
B 221
736 650 011  
martin.rais@kr-karlovarsky.cz
Ing. Drahomíra Stefanovičová
354 222 205
A 119
736 650 342  
drahomira.stefanovic@kr-karlovarsky.cz
Oddělení administrativních činností
Bc. Ladislava Mikešová
vedoucí oddělení, asistentka Mgr. Blažka a Bc. Čekana
354 222 383
A 319
736 650 356  
ladislava.mikesova@kr-karlovarsky.cz
Aneta Blechová
asistentka ředitelky úřadu
354 222 122
A 413
601 214 130  
aneta.blechova@kr-karlovarsky.cz
Lucie Martincová
asistentka Patrika Pizingera
354 222 329
A 319
736 650 390  
lucie.martincova@kr-karlovarsky.cz
Andrea Silovská
asistentka Oľgy Halákové
354 222 392
A 216
736 650 307  
andrea.silovska@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Houfová
asistentka Mgr. Pisára
354 222 183
A 329
736 650 056  
dagmar.houfova@kr-karlovarsky.cz
Jana Václavíčková
asistentka Mgr. Čermáka
354 222 175
A 213
736 650 361  
jana.vaclavickova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Houfová
asistentka Markéty Monsportové
354 222 183
A 329
736 650 056  
dagmar.houfova@kr-karlovarsky.cz
Jana Valdmanová
asistentka Ing. Jakobce
354 222 382
A 325
736 650 348  
jana.valdmanova@kr-karlovarsky.cz
Jana Václavíčková
asistentka Ing. Hromádka
354 222 172
A 213
736 650 361  
jana.vaclavickova@kr-karlovarsky.cz
Andrea Silovská
asistentka Ing. Bureše DBA
354 222 155
A 216
736 650 307  
andrea.silovska@kr-karlovarsky.cz
Petra Buksová
asistentka Ing. Arch. Franty
354 222 346
A 325
736 650 127  
petra.buksova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Lenka Chvátalová
vedoucí oddělení
354 222 245
A 128
736 650 362  
lenka.chvatalova@kr-karlovarsky.cz
Michaela Sečányová
354 222 505
A 129
775 722 589  
michaela.secanyova@kr-karlovarsky.cz
BBus. Zdena Strousková
354 222 244
A 129
736 650 119  
zdena.strouskova@kr-karlovarsky.cz
Pavla Šarochová
354 222 551
A 130
pavla.sarochova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Šilhanová
354 222 480
A 127
601 214 190  
dagmar.silhanova@kr-karlovarsky.cz
Martina Teuchertová
354 222 479
A 126
736 650 134  
martina.teuchertova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Všelková
354 222 212
A 126
jitka.vselkova@kr-karlovarsky.cz
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Veronika Vodičková
vedoucí odboru
354 222 625
C 222
736 650 073  
veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení cestovního ruchu a lázeňství
Ing. Radka Maglia
354 222 388
C 223
radka.maglia@kr-karlovarsky.cz
Bc. DiS. Michal Slabyhoudek
354 222 322
C 223
michal.slabyhoudek@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Monika Slipková
354 222 319
C 223
739 604 884  
monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení kultury
Bc. Renata Drožová
vedoucí oddělení
354 222 547
C 221
736 650 147  
renata.drozova@kr-karlovarsky.cz
Martin Karas
354 222 328
C 220
martin.karas@kr-karlovarsky.cz
DiS. Jana Stránská
354 222 196
C 220
736 650 014  
jana.stranska@kr-karlovarsky.cz
Ing. Romana Štecová
354 222 247
C 220
736 650 299  
romana.stecova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení památkové péče
Mgr. Jaroslava Pokludová
vedoucí oddělení
354 222 279
C 226
736 650 344  
jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Zdeněk Hnízdil
354 222 281
C 228
736 650 335  
zdenek.hnizdil@kr-karlovarsky.cz
Bc. Martina Káďová
354 222 232
C 228
702 159 881  
martina.kadova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Hana Strnadová
354 222 302
C 228
736 650 106  
hana.strnadova@kr-karlovarsky.cz
Martina Zahrádková
354 222 314
C 228
736 650 095  
martina.zahradkova@kr-karlovarsky.cz
Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru
354 222 270
A 411
736 650 322  
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
Oddělení právní
Mgr. Johana Vydrová
vedoucí oddělení
354 222 661
A 410
739 604 885  
johana.vydrova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Kristina Hrabáčková
právník
A 421
736 650 501  
kristina.hrabackova@kr-karlovarsky.cz
Lenka Eiseltová
354 222 283
A 422
702 159 977  
lenka.eiseltova@kr-karlovarsky.cz
Věra Kasalová
354 222 468
A 117
vera.kasalova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Koudelná
354 222 306
A 421
736 650 758  
martina.koudelna@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Tomáš Kubín
354 222 258
A 421
tomas.kubin@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Nezbedová
354 222 558
A 422
petra.nezbedova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení správních agend a živnostenského podnikání
Mgr. Lucie Mildorfová
vedoucí oddělení
354 222 313
B 125
601 214 144  
lucie.mildorfova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Monika Böse
354 222 185
B 123
736 650 255  
monika.bose@kr-karlovarsky.cz
Ivana Kostová
354 222 663
B 121
ivana.kostova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Pavel Lehocký
354 222 137
B 124
736 650 130  
pavel.lehocky@kr-karlovarsky.cz
Michaela Lintemerová
354 222 553
B 122
736 650 114  
michaela.lintemerova@kr-karlovarsky.cz
Odbor regionálního rozvoje
Ing.arch. Jana Kaválková
vedoucí odboru
354 222 223
B 311
736 650 373  
jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz
Dipl.-Ing.Arch Petr Kropp
354 222 226
B 308
petr.kropp@kr-karlovarsky.cz
Oddělení přeshraničních projektů
Mgr. Petra Banzetová
vedoucí oddělení
354 222 376
B 307
731 670 000  
petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Monika Brtková
354 222 139
B 219
607 046 647  
monika.brtkova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. David Fronk
354 222 612
B 219
736 650 049  
david.fronk@kr-karlovarsky.cz
PhDr. Kamila Voštová
354 222 375
B 219
736 650 152  
kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení sekretariát regionální stálé konference
Ing. Petra Lorenzová
vedoucí oddělení
354 222 405
B 428
607 052 297  
petra.lorenzova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Michal Havelec
354 222 664
B 419
607 047 350  
michal.havelec@kr-karlovarsky.cz
Ing. Eva Hrdinová
354 222 602
B 419
601 214 116  
eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Lenka Lásková
354 222 138
B 419
601 214 126  
lenka.laskova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Petra Skálová
354 222 359
B 419
739 604 877  
petra.skalova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
vedoucí oddělení
354 222 271
B 304
736 650 759  
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kateřina Abrahamová
354 222 251
B 309
736 650 085  
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Martin Biša
354 222 163
B 305
607 051 352  
martin.bisa@kr-karlovarsky.cz
Bc. Gabriela Donovová
354 222 386
B 309
736 650 107  
gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Hana Důrasová
354 222 722
B 312
hana.durasova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Miroslava Hlubučková
354 222 343
B 307
601 214 121  
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
Ing. DiS. Jaroslav Sobotka
354 222 166
B 307
736 650 377  
jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Bc., DiS. Romana Špindlerová
354 222 312
B 310
736 650 031  
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení územního plánování
Ing. Lukáš Švéda
vedoucí oddělení
354 222 309
B 303
736 650 143  
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kristýna Abrahámová
354 222 203
B 313
kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
Ing. arch. David Češek
354 222 627
B 312
david.cesek@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Doležalová
354 222 515
B 313
jana.dolezalova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Irovská
354 222 559
B 313
739 604 871  
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz
Bc. Petr Křenek
354 222 437
B 305
736 650 203  
petr.krenek@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Barbora Merunková
354 222 449
B 312
607 052 509  
barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz
Ing.arch. Jaromír Musil
354 222 260
B 308
736 650 319  
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
Ing. Ivana Nykodýmová
354 222 162
B 306
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Hana Šikolová
354 222 488
B 306
736 650 332  
hana.sikolova@kr-karlovarsky.cz
Odbor řízení projektů
Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru
354 222 401
A 419
739 604 890  
kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz
Karolína Macháčková
354 222 520
A 418
karolina.machackova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení investičních projektů
Ing. Pavla Paprskářová
vedoucí oddělení
354 222 724
C 143
734 423 882  
pavla.paprskarova@kr-karlovarsky.cz
Marek Faust
354 222 723
C 145
724 158 881  
marek.faust@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Kartáková
354 222 725
C 144
601 214 108  
martina.kartakova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Natalie Kriegelová
354 222 648
A 403
736 650 760  
natalie.kriegelova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jiří Kurucz
354 222 654
A 403
606 025 648  
jiri.kurucz@kr-karlovarsky.cz
Jiří Seidl
354 222 650
C 144
601 214 164  
jiri.seidl@kr-karlovarsky.cz
Ing. Ivana Síbrtová
354 222 647
C 144
736 650 091  
ivana.sibrtova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková
354 222 132
A 403
601 214 151  
jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz
Jan Škuthan
354 222 652
A 211
jan.skuthan@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jaroslav Urbánek
354 222 727
A 403
601 214 161  
jaroslav.urbanek@kr-karlovarsky.cz
Ing. Lenka Vlčková
354 222 672
A 211
601 214 185  
lenka.vlckova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení neinvestičních projektů
Ing. Martin Ševic
vedoucí oddělení
354 222 455
A 404
736 650 205  
martin.sevic@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Brabencová
354 222 674
A 333
601 214 170  
jana.brabencova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Karel Brandtl
354 222 649
A 321
739 322 395  
karel.brandtl@kr-karlovarsky.cz
Ing. Hana Čápová
354 222 619
A 321
702 158 856  
hana.capova@kr-karlovarsky.cz
DiS. Jana Chochelová
354 222 726
A 333
736 504 237  
jana.chochelova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Věra Javůrková
354 222 651
A 321
736 650 753  
vera.javurkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Zdeněk Ouhleda
354 222 671
A 321
702 193 831  
zdenek.ouhleda@kr-karlovarsky.cz
Odbor sociálních věcí
Bc. Petra Maněnová
vedoucí odboru
354 222 240
C 140
736 650 094  
petra.manenova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení rozvoje sociálních služeb
Mgr. Jarmila Pavlásková Petřeková
vedoucí oddělení
354 222 592
C 141
736 650 383  
jarmila.pavlaskova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Čejková
354 222 496
C 138
601 214 149  
dagmar.cejkova2@kr-karlovarsky.cz
Bc. Barbora Horová
354 222 662
C 137
601 214 109  
barbora.horova@kr-karlovarsky.cz
Jana Loudová
354 222 521
C 137
736 650 096  
jana.loudova@kr-karlovarsky.cz
DiS. Kateřina Mairingerová
354 222 273
C 142
736 650 394  
katerina.mairingerova@kr-karlovarsky.cz
Bc. DiS. Jitka Najmanová
354 222 242
C 142
jitka.najmanova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Pavlína Parůžková
354 222 303
C 137
736 650 337  
pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Pilařová
354 222 495
C 136
731 670 003  
jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Anna Vendlová
354 222 379
C 139
736 650 080  
anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Miluše Merklová
vedoucí oddělení
354 222 497
C 146
736 650 291  
miluse.merklova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Šárka Jandorová
354 222 624
C 148
601 214 117  
sarka.jandorova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Julie Nesilovská
354 222 546
C 147
601 214 112  
julie.nesilovska@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lucie Perglová
354 222 425
C 147
736 650 370  
lucie.perglova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Iveta Ryšková
354 222 239
C 148
736 650 292  
iveta.ryskova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení sociálních věcí
Mgr. Jana Petrůjová
vedoucí oddělení
354 222 241
C 135
jana.petrujova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Pavel Vaculík
koordinátor- Romové a národ.menšiny
354 222 522
C 151
736 650 146  
pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz
DiS. Hana Černohousová
354 222 304
C 136
736 650 072  
hana.cernohousova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Romana Jelínková
354 222 485
C 134
734 423 880  
romana.jelinkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Petra Nováková
354 222 264
C 136
734 164  031  
petra.novakova@kr-karlovarsky.cz
Kateřina Rentková
354 222 633
C 151
736 650 061  
katerina.rentkova@kr-karlovarsky.cz
Věra Schwarzová
354 222 397
C 134
736 650 064  
vera.schwarzova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Ivana Teplá
354 222 599
C 134
736 650 290  
ivana.tepla@kr-karlovarsky.cz
Odbor správa majetku
Bc. Olga Vokáčová
vedoucí odboru
354 222 541
B 418
736 650 357  
olga.vokacova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení evidence majetku
Ing. Šárka Neckářová
vedoucí oddělení
354 222 562
B 420
736 650 321  
sarka.neckarova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Petr Kořán
354 222 574
B 420
739 322 457  
petr.koran@kr-karlovarsky.cz
Kateřina Kubaschová
354 222 573
B 420
736 650 395  
katerina.kubaschova@kr-karlovarsky.cz
Alexandra Radostová
354 222 315
B 420
601 214 115  
alexandra.radostova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení nakládání s majetkem
Ing. Zuzana Vaněčková
vedoucí oddělení
354 222 278
B 422
736 650 103  
zuzana.vaneckova@kr-karlovarsky.cz
Lucie Hurbanová
354 222 616
B 421
736 650 353  
lucie.hurbanova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Marek Kukučka
354 222 543
B 421
736 650 309  
marek.kukucka@kr-karlovarsky.cz
Štěpánka Novotná
354 222 539
B 421
stepanka.novotna@kr-karlovarsky.cz
Odbor stavební úřad
Mgr. Lucie Šnajdrová
vedoucí odboru
354 222 403
B 403
736 650 121  
lucie.snajdrova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení stavební úřad I
Mgr. Vojtěch Kružliak
vedoucí oddělení
354 222 211
B 404
736 650 090  
vojtech.kruzliak@kr-karlovarsky.cz
Bc. Martina Mifková
354 222 311
B 415
martina.mifkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Michaela Mrázová
354 222 568
B 413
michaela.mrazova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Jana Radová
354 222 262
B 417
jana.radova@kr-karlovarsky.cz
Alena Šimonová
354 222 438
B 423
alena.simonova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení stavební úřad II
Ing. Miroslava Loudová
vedoucí oddělení
354 222 222
B 414
 702 193 935  
miroslava.loudova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Hana Bartoňová
354 222 457
B 414
702 193 999  
hana.bartonova@kr-karlovarsky.cz
Mgr.Bc. Alexej Kovačík
354 222 643
B 416
736 650 050  
alexej.kovacik@kr-karlovarsky.cz
Ing. Daniel Matějček
354 222 512
B 416
daniel.matejcek@kr-karlovarsky.cz
Ingeborg Slancova
354 222 508
B 417
ingeborg.slancova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Uhlířová
354 222 157
B 413
petra.uhlirova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Petr Vajce
354 222 387
B 413
petr.vajce@kr-karlovarsky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Havlová
vedoucí odboru
354 222 443
B 217
736 650 051  
monika.havlova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení financování vzdělávání
Ing. Jana Trantinová
vedoucí oddělení
354 222 210
B 204
736 650 330  
jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Hana Goubejová
354 222 409
B 213
hana.goubejova@kr-karlovarsky.cz
Helga Grujbárová
354 222 235
B 212
helga.grujbarova@kr-karlovarsky.cz
Dana Hubálková
354 222 632
B 212
dana.hubalkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martina Jantošová
354 222 317
B 216/212
martina.jantosova@kr-karlovarsky.cz
Martina Kašparová
354 222 422
B 213
martina.kasparova@kr-karlovarsky.cz
Irena Pfisterová
354 222 442
B 212
irena.pfisterova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení mládeže a sportu
Ing. Martina Fučíková
vedoucí oddělení
354 222 596
B 210
736 650 379  
martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lenka Butašová
354 222 476
B 208
601 214 150  
lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz
Tereza Havlíčková
354 222 453
B 211
tereza.havlickova@kr-karlovarsky.cz
Bc. David Kolman
354 222 523
B 211
736 650 118  
david.kolman@kr-karlovarsky.cz
Bc. Karolína Pokorná
354 222 441
B 211
731 670 010  
karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Bára Zelková
354 222 344
B 208
736 650 756  
bara.zelkova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení organizační, správní a školských projektů
Ing. Stanislav Jambor
vedoucí oddělení
354 222 358
B 222
736 650 951  
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Eva Saligerová
manažer projektu KAP KK
354 222 582
B 209
736 650 397  
eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Jaroslav Čihák
jaroslav.cihak@kr-karlovarsky.cz
Michaela Kočová
354 222 506
B 205
michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz
Libuše Koreňová
354 222 580
B 216
libuse.korenova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Vlastimil Kovařík
354 222 261
B 221
vlastimil.kovarik@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Radek Žemlička
354 222 284
B 221
radek.zemlicka@kr-karlovarsky.cz
Ing. Zuzana Žitná
354 222 179
B 205
zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz
Oddělení vzdělávání
Mgr. Janka Kotrabová
vedoucí oddělení
354 222 337
B 223
601 214 131  
janka.kotrabova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Eva Cíchová
354 222 446
B 218
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Blanka Hanáková
354 222 484
B 206
blanka.hanakova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Irena Lauermannová
354 222 373
B 218
irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
Odbor vnitřních záležitostí
Mgr. Marcela Saxová
vedoucí odboru
354 222 126
A 336
739 386 556  
marcela.saxova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení hospodářské správy
Jiří Štika
zaměstnanec - údržbář
354 222 440
B 010
739 604 891  
jiri.stika@kr-karlovarsky.cz
Vítězslav Kilnar
řidič
354 222 516
B1 102
777 588 133  
vitezslav.kilnar@kr-karlovarsky.cz
Robert Raichman
řidič
354 222 518
B1 103
736 650 109  
robert.raichman@kr-karlovarsky.cz
Tomáš Trávník
řidič
354 222 519
B1 102
736 650 016  
tomas.travnik@kr-karlovarsky.cz
Karel Bína
354 222 542
A 116
736 650 206  
karel.bina@kr-karlovarsky.cz
Blanka Hyčková
354 222 369
A 120
739 604 889  
blanka.hyckova@kr-karlovarsky.cz
Naděžda Krejčová
354 222 623
A 120
736 650 136  
nadezda.krejcova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslav Pinc
354 222 250
A 116
601 214 155  
jaroslav.pinc@kr-karlovarsky.cz
Pavel Trska
354 222 540
A 304
736 169 980  
pavel.trska@kr-karlovarsky.cz
Oddělení organizační
Petra Palusková
vedoucí oddělení
354 222 620
A 313
739 604 873  
petra.paluskova@kr-karlovarsky.cz
Lenka Burešová
354 222 404
A 314
601 214 143  
lenka.buresova2@kr-karlovarsky.cz
DiS Jitka Čavinská
354 222 583
A 113
jitka.cavinska@kr-karlovarsky.cz
Lenka Fričová
354 222 318
A 113
739 604 870  
lenka.fricova@kr-karlovarsky.cz
Ilona Horáčková
354 222 339
A 113
ilona.horackova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Petra Kroupová
354 222 248
A 314
601 214 154  
petra.kroupova@kr-karlovarsky.cz
Pavlína Perutíková
354 222 225
A 113
pavlina.perutikova@kr-karlovarsky.cz
Anna Süssnerová
354 222 622
A 106
anna.sussnerova@kr-karlovarsky.cz
Eva Turková
354 222 621
A 106
eva.turkova@kr-karlovarsky.cz
Marie Valentová
354 222 459
A 314
601 214 168  
marie.valentova@kr-karlovarsky.cz
Odbor zdravotnictví
Ing. Alena Šalátová
vedoucí odboru
354 222 420
B 411
736 650 385  
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení ekonomicko-analytické
Ing. Denisa Pelc
vedoucí oddělení
354 222 316
B 407
736 650 074  
denisa.pelc@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jitka Hloušková
354 222 326
B 406
736 650 138  
jitka.hlouskova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Šárka Ištvánová
354 222 464
B 406
607 047 274  
sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz
Lucie Radová
354 222 289
B 410
736 650 326  
lucie.radova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení správních činností, kontroly a stížností
Bc. Malgorzata Bolvariová
vedoucí oddělení
354 222 450
B 405
736 650 133  
malgorzata.bolvariova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Veronika Bartošová
354 222 360
B 412
736 650 384  
veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Kateřina Bubicová
354 222 357
B 412
katerina.bubicova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Štěpánka Koutná
354 222 224
B 412
stepanka.koutna@kr-karlovarsky.cz
Denisa Krejčí
354 222 384
B 408
736 650 387  
denisa.krejci@kr-karlovarsky.cz
Bc. Eliška Rybová
354 222 274
B 408
eliska.rybova@kr-karlovarsky.cz
Vladimír Šumina
354 222 256
B 409
736 650 102  
vladimir.sumina@kr-karlovarsky.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Regina Martincová
zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru
354 222 220
C 232
736 650 386  
regina.martincova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení EVVO a energetiky
Ing. Vít Venhoda
vedoucí oddělení
354 222 416
C 225
736 650 125  
vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz
Radek Chvátal
energetik
354 222 191
C 224
736 650 033  
radek.chvatal@kr-karlovarsky.cz
Ing. Helena Baranovská
354 222 194
C 231
736 650 153  
helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
Ing. Adéla Dolanská
354 222 646
C 231
736 650 148  
adela.dolanska@kr-karlovarsky.cz
Bc. Dis. Sabina Pudilová
354 222 308
C 231
601 690 051  
sabina.pudilova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
vedoucí oddělení
354 222 296
C 225
736 650 392  
vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz
Dana Čeganová
354 222 291
C 233
dana.ceganova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Karolína Málková
354 222 504
C 236
736 650 098  
karolina.malkova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Mária Stahorská
354 222 503
C 236
601 214 129  
maria.stahorska@kr-karlovarsky.cz
Stanislava Zettlová
354 222 307
C 236
736 650 229  
stanislava.zettlova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení ochrany krajiny, zemědělství a revitalizace
Ing. Jiří Raška
vedoucí oddělení
354 222 217
B 127
736 650 351  
jiri.raska@kr-karlovarsky.cz
Ing. Marie Benešová
354 222 426
C 230
601 214 175  
marie.benesova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Radoslav Brachtl
354 222 228
C 230
736 650 141  
radoslav.brachtl@kr-karlovarsky.cz
DiS. Martin Chochel
354 222 594
C 238
martin.chochel@kr-karlovarsky.cz
Ing. Zdeňka Poláková
354 222 415
C 229
607 047 278  
zdenka.polakova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jakub Suchý
354 222 204
C 229
607 046 388  
jakub.suchy@kr-karlovarsky.cz
Ing. Lucie Vavříková
354 222 507
C 230
734 164 028  
lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení technické ochrany prostředí
Mgr. Ulrika Lillová
vedoucí oddělení
354 222 219
C 239
736 650 112  
ulrika.lillova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Veronika Hoffmanová
354 222 221
C 224
736 650 116  
veronika.hoffmanova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lucie Mrázová
354 222 720
C 224
736 650 142  
lucie.mrazova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jaroslav Podlešák
354 222 292
C 237
736 650 137  
jaroslav.podlesak@kr-karlovarsky.cz
Bc. Klára Szewieczeková
354 222 595
C 237
601 214 169  
klara.szewieczekova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Kateřina Zemanová
354 222 297
C 237
601 214 145  
katerina.zemanova@kr-karlovarsky.cz
Oddělení vodního hospodářství a havárií
Mgr. Andrea Krýzlová
vedoucí oddělení
354 222 295
C 234
736 650 204  
andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Gabriela Benešová
354 222 571
C 238
736 650 076  
gabriela.benesova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Jana Minaříková
354 222 229
C 235
736 650 132  
jana.minarikova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Edita Moudrá
354 222 581
C 235
736 650 139  
edita.moudra@kr-karlovarsky.cz
Ing. Stanislav Smolík
354 222 293
C 235
736 650 124  
stanislav.smolik@kr-karlovarsky.cz