Úvodní strana > Kultura > Vydané publikace

 Vydané publikace

Průvodce Krušnohořím - výzva
V letošním roce Karlovarský kraj obdržel od Ministerstva kultury dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci projektu „Propagace a prezentace Hornického regionu Erzebirge / Krušnohoří jako zapsaného statku na Seznamu světového dědictví UNESCO“.
V rámci projektu se plánuje vydání tištěného průvodce.  Vyzýváme výrobce lokálních produktů z Krušnohoří a poskytovatele turistické infrastruktury (provozovatelé sportovních a kulturních zážitků, aj), kteří chtějí být v průvodci uvedeni, aby nás kontaktovali do 31. 10. 2020 emailem - radka.maglia@kr-karlovarsky.cz.
 
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková
Datum poslední změny: 1.10.2020 7:40