Úvodní strana > Krajský úřad > Správní agendy > Metodické informace a závěry ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu

 Metodické informace a závěry ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu

Metodické informace a závěry ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu jsou publikovány na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 6.1.2022 9:05