Přestupky

 

Zkouška dle zákona 250/2016 Sb.

 
Zkouška odborné způsobilosti úředních osob k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

COVID-19

K některým otázkám odpovědnosti za přestupky dle "krizového zákona" v době vyhlášení nouzového stavu
Povinnost nošení roušky v kontextu ústavních práv
Sankce za dob koronavirové pandemie
Informace pro obce k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu
Metodika - lhůty v době trvání nouzového stavu

 

Závěry poradního sboru a zápisy z konzultačních dnů

 Závěry poradního sboru Ministerstva vnitra ke správnímu řádu

MVČR - přestupky

 

 

Zápisy z konzultačních dnů


Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2021


Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2020

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2019

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2018

 

 

 

  

 

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 19.8.2021 9:05