Úvodní strana > Krajský úřad > Povinné informace dle ISVS

 Povinně zveřejňované informace

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název - Karlovarský kraj
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat - bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 17.1 Rozsudky
  • 17.2 Výdaje na soudy
 18. Rejstříky

 

Ostatní povinné informace podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum poslední změny: 3.1.2018 8:33