Úvodní strana > Krajský úřad > Povinné informace dle ISVS

 Povinně zveřejňované informace

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název - Karlovarský kraj
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat - bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
 13. Předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
 15. Licenční smlouvy
  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence
 16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • 17.1 Rozsudky
  • 17.2 Výdaje na soudy

 

Ostatní povinné informace podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum poslední změny: 1.9.2022 10:29