Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení kultury

 Oddělení kultury

Činnost oddělení kultury v rámci samostatné působnosti

 

Funkce zřizovatele příspěvkových organizací

 

Karlovarský kraj zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury, kterými jsou:

 

Krajská knihovna Karlovy Vary, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění Karlovy Vary a Galerie G4 – galerii fotografie. Organizace mají celkem 8 poboček a v roce 2019 měly dohromady 186 zaměstnanců.
Akce, které organizace pořádají, navštěvuje ročně celkem cca 400 000 návštěvníků. 

Podpora  neziskových organizací 

Karlovarský kraj poskytuje v současné době ze svého rozpočtu finanční příspěvky na podporu projektů kulturních aktivit a akcí regionálního i nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, uměleckých řemesel, lidových tradic a na možnost kulturního vyžití národnostních menšin a zdravotně postižených. 

Zapojení dětí a mládeže, občanů a občanských iniciativ do mimoškolních kulturních aktivit

Kromě podpory amatérských mimoškolních kulturních aktivit mládeže Karlovarský kraj vyhlašuje a finančně podporuje krajské amatérské přehlídky a soutěže,  pořádá a zprostředkovává školní vzdělávací koncertní a divadelní představení, návštěvy muzeí, galerií, knihoven a hvězdárny. 

Kraj a kronikáři 

Karlovarský kraj pořádá každoročně semináře kronikářů pro kronikáře z celého Karlovarského kraje. Souběžně také probíhá soutěž o nejlepší kroniku roku. Kronikáři, kteří se umístí na prvních třech místech, jsou pak finančně odměňováni z rozpočtu Karlovarského kraje. 

Činnosti prováděné v přenesené působnosti

Oddělení kultury provádí každoročně kontroly výkonu státní správy na úseku kultury. 

 Publikační činnost

Oddělení kultury administruje a průběžně aktualizuje přehled kulturních a sportovních akcí na turistickém portálu Karlovarského kraje ŽIVÝ KRAJ (http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis).

Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 14.9.2020 8:14