Nařízení obcí

Metodika vydávání nařízení

pravidla_prpredpisy.pdfPravidla pro vydávání právních předpisů obcí
metodika_narizeni.docMetodika pro vydávání nařízení obcí

Názory odborné literatury k problematice vydávání nařízení obcí (Mgr. Jiří Turčín) naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/k-zakonnym-zmocnenim-k-vydavani-narizeni-obci.aspx

 

 Vzory nařízení

 1. VZOR_01.htmVzor č. 1 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují ... (Rada obce)
 2. VZOR_02.htmVzor č. 2 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují ... (Zastupitelstvo obce)
 3. VZOR_03.htmVzor č. 3 - Nařízení č. .../200., kterým se mění a doplňuje nařízení č. .../... o ... (Rada obce)
 4. VZOR_04.htmVzor č. 4 - Nařízení č. .../200., kterým se zrušuje nařízení č. .../... o ... (Rada obce)
 5. VZOR_05.htmVzor č. 5 - Nařízení č. .../200., kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí
 6. VZOR_06.htmVzor č. 6 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy
 7. VZOR_07.htmVzor č. 7 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel
 8. VZOR_08.htmVzor č. 8 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť
 9. VZOR_09.htmVzor č. 9 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní
 10. VZOR_010.htmVzor č. 10 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 11. VZOR_011.htmVzor č. 11 - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením
 12. VZOR_012.htmVzor č. 12 - Nařízení č. .../200., o zákazu vstupu do lesů (správní obvod obce ...)
 13. VZOR_013.htmVzor č. 13 - Nařízení č. .../200., o zákazu vstupu do lesů (katastrální území ...)
 14. VZOR_014.htmVzor č. 14 - Nařízení č. .../200., kterým se vymezují úseky na místních komunikacích a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy
 15. VZOR_015.htmVzor č. 15 - Nařízení č. .../200., kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 16. VZOR_016_1.htmVzor č. 16 - Nařízení č. .../200., kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
 17. VZOR_017.htmVzor č. 17 - Nařízení obce č. .../200., kterým se vydává tržní řád
 18. Stan_48_04.htmPlacení ceny za stání na vyhrazeném parkovišti
 19. Stan_5_06.htmDůsledky zrušení zákonného zmocnění nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do přenesené působnosti (nebo naopak) na platnost, aplikovatelnost a zákonnost právního předpisu obce
 20. Stan_46_04.htmVyhlášení stavební uzávěry pro území řešené územním plánem
 21. Stan_12_04.htmStání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích - stanovení ceny
 22. Stanov_34_07.htmMožnost obce uložit povinnost vlastníkovi nemovitosti hraničící se silnicí nebo s místní komunikací odstranit závady ve schůdnosti

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Kristina Hrabáčková
Datum poslední změny: 22.8.2017 8:02