Úvodní strana > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Soubor otázek a odpovědí k Obecnému nařízení EU - GDPR

 25.5.2017, Zdroj: ÚOOÚ

Přesně jeden rok před nabytím účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 25. května 2018 vydal ÚOOÚ soubor otázek a odpovědí, které se vztahují k této novince na poli ochrany dat. Současně zpracoval Úřad desatero nejčastějších omylů o obecném nařízení.
 
Materiály jsou určeny pro širokou veřejnost. Nalezne v nich to nejdůležitější, co se Obecného nařízení týká. „Rok před nabytím účinnosti Obecného nařízení jsme chtěli poskytnout občanům veškeré základní informace ve formě, která bude srozumitelná pro všechny,“ popsala předsedkyně ÚOOÚ Ivana Janů.
 
Oba dokumenty jsou k dispozici v rubrice Obecné nařízení EU (GDPR), do které je možné se dostat pomocí odkazu na hlavní stránce webu Úřadu v pravé části horní šedé lišty.
 
Soubor otázek a odpovědí obsahuje 12 kapitol. Například nejdůležitější pojmy vztahující se k Obecnému nařízení, dále popis práv občanů v rámci ochrany osobních údajů či vysvětlení, kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaká je jeho úloha.
 
Úřad také na základě svých zkušeností vytvořil přehled deseti největších omylů o obecném nařízení. Reaguje tak na nepřesnosti či zavádějící až mylné informace týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které se stále častěji objevují nejen v médiích. Na ukázku přikládáme část kapitoly:
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kdo musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů?
Pověřence musí jmenovat správce a zpracovatel pokud:
  • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí,
  • hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů,
  • hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobích údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.
 
Skupina podniků může jmenovat jediného pověřence, avšak musí být pro každý podnik snadno dosažitelný.

Musí mít svého pověřence každá obec?

Vzhledem k tomu, že obec lze považovat za orgán veřejné moci, resp. veřejný subjekt ve smyslu článku 37 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení, formálně na ní dopadá povinnost jmenovat pověřence. Úřad však není toho názoru, že by každá obec musela mít svého vlastního samostatného pověřence, ale je možné, aby pro určitý počet obcí vykonával činnost pověřence např. pověřenec vyššího územně samosprávného celku či se několik obcí dohodlo a najaly si vlastního pověřence. S tímto ostatně počítá i Obecné nařízení, které umožňuje pro více správců, kteří jsou orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, jmenovat jednoho pověřence.
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 2.6.2017 12:05