Úvodní strana > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Místní poplatky a žádosti ve věci povolení k umístění herního prostoru

 Místní poplatky a žádosti ve věci povolení k umístění herního prostoru

Veškeré písemné dotazy zasílejte e-mailem na adresu: kristina.hrabackova@kr-karlovarsky.cz nebo telefonicky na číslo: 736 650 501

Metodická stanoviska Ministerstva financí týkající se výkonu přenesené působnosti na úseku správy místních poplatků a hazardních her naleznete na webu Ministerstva financí

Stanoviska Ministerstva financi

 1. Sdělení Ministerstva financí k vybírání správních poplatků (pdf) dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. Správa místních poplatků   
 3. Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu
 4. Metodická pomůcka - místní poplatky za komunální odpad

 

Vzory rozhodnutí - správa místních poplatků

Všechny vzory je nutné vždy používat v souladu s platnou právní úpravou

 1. Vzor výzvy k ohlášení poplatkové povinnosti
 2. Vzor výzvy k doplnění náležitostí odvolání
 3. Vzor platebního výměru za poplatek, který nebyl vyměřen včas
 4. Vzor platebního výměru za poplatek zaplacený v nesprávné výši
 5. Vzor veřejné vyhlášky
 6. Vzor hromadného předpisného seznamu
 7. Vzor rozhodnutí o námitce
 8. Vzor exekučního příkazu srážkami ze mzdy dle platebního výměru
 9. Vzor exekučního příkazu srážkami ze mzdy dle výkazu nedoplatků
 10. Vzor exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu dle platebního výměru
 11. Vzor exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu dle výkazu nedoplatků
 12. Vzor vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu
 13. Vzor vyrozumění o výši nedoplatku
 14. Vzor exekučního příkazu srážkami ze mzdy dle platebního výměru od 1. 1. 2022
 15. Vzor exekučního příkazu srážkami ze mzdy dle výkazu nedoplatků od 1. 1. 2022
 16. Vzor exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu dle platebního výměru od 1. 1. 2022
 17. Vzor exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu dle výkazu nedoplatků od 1. 1. 2022

 

Rozsudky a Nálezy soudních instancí k problematice správy místních poplatků a správního řízení o žádosti ve věci povolování provozování VHP

 1. Uplatňování sankcí vůči provozovatelům, kteří nerespektují obecně závaznou vyhlášku obce o regulaci umístění innominátních loterií, mezi které spadají i interaktivní videoloterijní terminály (doc)
 2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn.: 10 Afs 168/2015 ve věci povinnosti oduvodneni_zvysMP.pdfodůvodnění navýšení místních poplatků (pdf)

  

Ostatní metodická doporučení

 1. Pravidla pro vedení spisu a jeho předkládání (doc) a   Přílohy - Vzor průvodního dopisu a Soupis (doc) součástí spisu  

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Kristina Hrabáčková
Datum poslední změny: 5.1.2022 15:35