Úvodní strana > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Metodika rozpočtování - informace pro obce

 Metodika rozpočtování - informace pro obce

I.   Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností  v Karlovarském kraji
    r. 2013 (PDF, 175 kB)

II. Dotace obcím ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Karlovarského kraje  ( PDF, 128 kB)

III. Daňové příjmy obcí

IV. Výpočet příjmů obce

 

V. Zákon o státním rozpočtu na rok 2016  včetně příloh

VI. Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

VII. Vybrané zákony a právní předpisy pro obce

  • Zákon č. 128/2000 - o obcích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2000 Sb.- o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 243/2000 Sb. - o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
  • Zákon č. 420/2004 Sb. - o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 416/2004 - o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb.  - k zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • Vyhláška č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková
Datum poslední změny: 30.11.2018 10:00