Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Další informace a oznámení

 Další informace a oznámení

201216-oznameni-zvereneni-planu-povodi.pdfOznámení o zpřístupnění návrhů národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik (Vyvěšeno dne 16.12.2020, Sejmuto dne 18.06.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami
 (Vyvěšeno dne 08.12.2020 do odvolání)

Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu ode dne 5. října 2020
(Vyvěšeno dne 1.10.2020, Sejmuto dne 15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č.55 - prodloužení nouzového stavu
 (Vyvěšeno dne 22.01.2021, Sejmuto dne15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č. 1110 - týkající se datových schránek
(Vyvěšeno dne 31.10.2020, Sejmuto dne 15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č. 1379 týkající se orgánů veřejné moci a správních orgánů
(Vyvěšeno dne 28.12.2020, Sejmuto dne 15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č. 57 - omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb
 (Vyvěšeno dne 22.01.2021, Sejmuto dne 15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č. 1375 - omezení volného pohybu osob na území České republiky 
(Vyvěšeno dne 28.12.2020, Sejmuto dne 15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č. 13 - provoz škol (Vyvěšeno dne 8.1.2021, Sejmuto dne 15.02.2021)

Usnesení vlády České republiky č. 14 týkající se návštěv u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s účinností
od 11. ledna 2021 (Vyvěšeno dne 8.1.2021, Sejmuto dne 15.02.2021)  

Usnesení vlády České republiky č. 54 - krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách
(Vyvěšeno dne 19.01.2021 do ukončení nouzového stavu)

Usnesení vlády České republiky č. 56 - prodloužení opatření (vyvěšeno dne 22.01.2021, Sejmuto dne 15.02.2021)

 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID - 19 (Vyvěšeno dne 7.1.2021 do odvolání) 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví před zavlečením onemocnění COVID - 19
(Vyvěšeno dne 5.1.2021 do odvolání)
 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 s účinností od 1.1.2021 (Vyvěšeno dne 30.12.2020 do odvolání)

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se antigenních testů, prodloužení opatření  
(Vyvěšeno dne 15.12.2020 do odvolání, prodloužení opatření vyvěšeno dne 8.1.2021 do odvolání))
 

Mimořádné opatření týkající se omezení úředních hodin Krajského úřadu Karlovarského kraje od pondělí 26. října 2020(Vyvěšeno dne 26.10.2020 do odvolání)

Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2021 o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let 
 za nouzového stavu (Vyvěšeno dne 22.1.2021, Sejmuto dne 8.2.2021)

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
(Vyvěšeno dne 13.11.2020, Sejmuto dne 23.1.2021)

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jana Jílková, zubní lékařství Karlovy Vary (Vyvěšeno dne 19.01.2021, Sejmuto dne 02.04.2021)

  Výzva k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje (Vyvěšeno dne 21.9.2020 do odvolání)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 

Za stránku zodpovídá: Marie Valentová
Datum poslední změny: 22.1.2021 14:42