Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > COVID-19 Mimořádná opatření vlády ČR

 COVID-19 Mimořádná opatření vlády ČR

  Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

  Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 18. 10. 2021.(Vyvěšeno dne 18.10. 2021, Sejmuto do odvolání)

  Mimořádné opatření – stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s účinností od 31. 8. 2021. (Vyvěšeno dne 20.08.2021, Sejmuto do odvolání) 

  Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 30. 9. 2021 do odvolání, (Vyvěšeno dne 28.09.2021, Sejmuto do odvolání) 

  Změna mimořádného opatření ze dne 30. 7. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31. 8. 2021

  Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 11.9.2021

  Ochranné opatření změna – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30. 9. 2021. (Vyvěšeno dne 28.09.2021, Sejmuto do odvolání)  

  Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30. září 2021 (Vyvěšeno dne 1.10.2021, sejmuto do odvolání)

  Změna mimořádného opatření ze dne 29. 6. 2021 k omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 8. 2021 do odvolání. (Vyvěšeno dne 31.07.2021, Sejmuto do odvolání)

  Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 31. 7. 2021 do odvolání, (Vyvěšeno dne 31.07.2021, Sejmuto do odvolání)

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - provoz škol (Vyvěšeno dne 30.06.2021 do odvolání)

  210707_Mimoradne_opatreni_6.pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ​změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností s účinností od 9.7.2021 (Vyvěšeno dne 07.07.2021 do odvolání)210707_Mimoradne_opatreni_7.pdfzměna opatření 
(Vyvěšeno dne 07.07.2021 do odvolání)

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - pořádání organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně (Vyvěšeno dne 19.07.2021 do odvolání)

  

Za stránku zodpovídá: Ing. Libor Davídek
Datum poslední změny: 18.10.2021 8:01