Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Cheb, Horní Dvory, Dřenice u Chebu, Dolní Hraničná, Dolní Pelhřimov, Podhoří u Chebu

 Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v k.ú. Cheb, Horní Dvory, Dřenice u Chebu, Dolní Hraničná, Dolní Pelhřimov, Podhoří u Chebu

č.j. KK/958/MP/21
Karlovy Vary, 20.04.2021

 

Karlovarský kraj

Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

 
zveřejňuje záměr bezúplatného převodu
 
Ø pozemků p.p.č. 3052/1 o výměře 7194 m2 v k.ú. a obci Cheb, p.p.č. 383/11 o  výměře 15679 m2 v k.ú. Horní Dvory a obci Cheb, p.p.č. 761/1 o výměře 19016 m2 a p.p.č. 758 o výměře 4375 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, vše včetně části stavby silnice III/2149 a pozemků p.p.č. 572/1 o výměře 2326 m2 a p.p.č. 575 o výměře 7111 m2  v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří, p.p.č. 710 o výměře 9845 m2, p.p.č. 730 o výměře 3966 m2 a p.p.č. 729 o výměře 4669 m2 v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb, p.p.č. 196 o výměře    12167 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb, p.p.č. 2774 o výměře 1470 m2 a p.p.č. 2455/4 o výměře 600 m2 v k.ú. a obci Cheb, vše včetně stavby silnice III/2142, konkrétnímu zájemci:
 
Město Cheb
     Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb PSČ 350 20
     IČO:   002533979
 
Tento záměr byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 19.04.2021 usnesením č. RK 420/04/21.
 
Možnost podávat připomínky a konkurenční nabídky není adresností záměru dotčena. K zveřejněnému záměru se mohou zájemci vyjádřit a v souladu s § 18 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení) předložit své nabídky. Poslední den předložení (doručení) nabídky je den ukončení zveřejnění výše uvedeného záměru.
 
Bližší informace:
 
V kanceláři č. dveří: 418, budova ,,B“
Vyřizuje: Bc. Olga Vokáčová, tel.: 354 222 541
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:              20.04.2021
Sejmuto z úřední desky dne:                   24.05.2021
 
 
 
Bc. Olga Vokáčová
vedoucí odboru správa majetku
Datum zveřejnění: 20.4.2021 0:00
Datum sejmutí: 24.5.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Poslední aktualizace : 20.4.2021 14:56