Seniorská obálka

ICE-logo.jpg

Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji a v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.

Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto shromážděné informace na jednom místě - Seniorská obálka - mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.

Cílem je, aby tento projekt byl realizován v každém kraji. V současné době je projekt realizován v Jihomoravském, Jihočeském a Královehradeckém kraji. V roce 2019 se připravuje realizace projektu i ve Středočeském kraji.

ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency).

Pomáhá v situacích, kdy se dotanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života.

Projekt Seniorská obálka obdržel dne 22. 2. 2019 souhlas s použitím loga Karlovarského kraje a dne 27. 2. 2019 Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

 

Kartu umístěte na viditelném místě ve Vašem bytě nebo domě. Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného systému Karlovarského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech.

Zda se Seniorská obálka, tištěný tiskopis nebo celá sada distribuuje i u Vás, zjistíte na sociálním odboru městské části, města či na obecním úřadu, kde bydlíte.

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 17.4.2019 8:49