Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Přehled, prodej a pronájem majetku Karlovarského kraje

 Přehled, prodej a pronájem majetku Karlovarského kraje

PŘEHLED MAJETKU KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Parcely a budovy ve vlastnictví KK, včetně těch, které jsou ve správě jednotlivých příspěvkových organizací:

 ◾mapová aplikace - http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/0323c

 

PRODEJ A PRONÁJEM MAJETKU KARLOVARSKÉHO KRAJE: NEMOVITÝ MAJETEK K PRODEJI :  


NEMOVITÝ MAJETEK K PRONÁJMU : 

 

      

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MOVITÉHO MAJETKU

 

 

Za stránku zodpovídá: Systém