Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Prevence závislostního chování

 Prevence závislostního chování

Aktuality a důležité strategické a koncepční dokumenty z oblasti protidrogové politiky Karlovarského kraje jsou umístěny na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a  krizových situací v kraji a z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

BEZPORT.png


Aktuality

Přehled aktualit z oblasti protidrogové prevence zde.
 

Strategické dokumenty
Aktuálně platné strategické a koncepční dokumenty kraje, výroční zprávy a další důležité dokumenty k politice v oblasti závislostí naleznete zde.


Osvěta a odkazy
Zajímavé projekty, osvětové a metodické materiály z oblasti protidrogové prevence a prevence závislostního chování zde.


Konference, semi
náře, kurzy
Pozvánky na konference a semináře pořádané Karlovarským krajem, záznamy a prezentace zde.


Kontakty
Kontakty na členy Pracovní skupiny protidrogové prevence Karlovarského kraje, adresář poskytovatelů služeb z oblasti protidrogové prevence na území Karlovarského kraje zde.


Dotace

Zde.
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Valentová
Datum poslední změny: 18.8.2022 14:42