Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizince

 Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizince

Slovo úvodem 

Základem a inspirací vzniku těchto stránek je myšlenka nabídnout národnostem, cizincům, studentům a dalším zájemcům informační možnosti, kam se mohou obracet. Karlovarský kraj patří v republice svým počtem cizinců i příslušníků národnostních menšin k předním krajům České republiky.

V polovině roku 2005 byl také při Zastupitelstvu kraje zřízen Výbor pro národnostní menšiny a i tento web je jedním z jeho hmatatelných výstupů. Napomáhat chce toleranci, integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur.

Bohužel zatím nejsme územím, které by nabízelo servis neziskových organizací, věnujících se této problematice. Informací lačným postupujeme odkaz, objasňující základní pojmosloví věci, jako jsou etnicita, kultura, jazyk aj. Složitá je i organizovanost, dostupnost a spolupráce některých etnik, a rovněž proto předkládáme tuto eventualitu pro nalezení odpovědí.

Je nutné se problematice důrazněji věnovat a ambicí stránek je vyplňovat taková prázdná místa.

Základní informace o cizincích v ČR
Počet cizinců byl v kraji v roce 2018 - 20 663, 2017 - 19 958, 2016 k 31. 12. 19 419 (k 31. 12. 2015 - 19073, 2014 - 19 626 cizinců), což činí 6,5 %. V mezikrajském srovnání je hodnota podílu cizinců v Karlovarském kraji druhá nejvyšší po Hlavním městě Praze a republikový průměr převyšuje o 2,0 procentní body. Jak lze vyčíst z grafu č. 4, nejpočetnější skupinou cizinců jsou Vietnamci. Při pohledu na meziokresní srovnání lze vysledovat, že v bývalém okrese Karlovy Vary tvoří cizinci 10%, v Chebu téměř 8 % všech obyvatel, v okrese Sokolov je jejich zastoupení mnohem nižší (3,0 % všech obyvatel) – zdroj: ČSÚ, Krajská správa v KV.
Graf
zdroj: Adam Klsák, PřF UK Praha, URR lab (Urbánní a regionální laboratoř)

 
V analýze Multikulturního centra Praha z 2014 se praví, že podíl cizinců v ČR je 4,4% /dle MV/ dle MKC 4,9%-z toho v K.Varech to činí 10,4%/MV/ a 11,8%/dle MKC/ a konkrétně Rusů v KK je legálně – 2348 /tedy pokles a odchod Rusů do Prahy aj./, Němců-2596, Ukrajinců-2394, Vietnamců-6779, Slováků-1889, Mongolů-324, Poláků-219, Bulharů-204, Rumunů-294, Bělorusů-154, Američanů-82, Britů-49 + dalších 68 národností a muslimů okolo 200, sdružených pod modlitebnou na I. P. Pavlova a Islámským kulturním centrem, ne mešitou!!; Rusy sdružuje spolek při Ruské pravoslavné církvi Petra a Pavla, Němce Svaz Němců-region Cheb, nebo Spolek Němců a přátel německé kultury z Kraslic i Spolek Němců v Čechách Žlutice; Ukrajince pak Svaz Ukrajinců Bohemie, Vietnamce Svaz Vietnamců pro oblast KV, Slováky Obec Slováků atd.
Mapa - podíl cizinců na obyvatelstvu ČR
zdroj: Adam Klsák, PřF UK Praha, URR lab (Urbánní a regionální laboratoř)
 
 
 

Stránky Výboru pro národnostní menšiny

 
Ostatní informace

Za stránku zodpovídá: Mgr. Pavel Vaculík
Datum poslední změny: 4.5.2021 13:35