Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací ve věci poskytnutí podkladů z jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

 Žádost o poskytnutí informací ve věci poskytnutí podkladů z jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.12.2017 

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání podkladů a materiálů, které byly použity během 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 7.12.2017 a na základě kterých bylo přijato usnesení č. ZK 541/12/17.

Odpověď:
Požadované dokumenty jsou přílohou tohoto dokumentu.

Příloha č. 1.docPříloha č. 1.doc

 

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 22.12.2017 13:30