Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací ve věci kontaktů měst a obcí v Karlovarském kraji

 Žádost o poskytnutí informací ve věci kontaktů měst a obcí v Karlovarském kraji

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 07.12.2017

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání e-mailových kontaktů měst a obcí v Karlovarském kraji.

Odpověď:
Požadované dokumenty jsou přílohou tohoto dokumentu.

Příloha č. 1.xlsPříloha č. 1.xls - Seznam měst a obcí- Seznam měst a obcí

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 13.12.2017 11:54