Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se správních rozhodnutí

 Žádost o poskytnutí informací týkající se správních rozhodnutí

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.11.2017

Dotaz:

Žadatel si požádal o následující informace:

1. Všechna rozhodnutí/usnesení Krajského úřadu Karlovarského kraje vydané v období 2015 - 2017 (ke dni 27.11.2017) o přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb.
2. Informace o počtu odložených věcí o přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., v období 2015 - 2017 (ke dni 27.11.2017)

Odpověď:
Ad 1) Krajský úřad Karlovarského kraje vydal v letech 2015 – 2017 jedno rozhodnutí ve věci porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. f). Toto rozhodnutí je uvedeno v příloze. Řešení přestupků dle ust. § 39 odst. 1 písm. f) cit. zákona přísluší obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a nikoliv krajským úřadům.

Ad 2) Krajský úřad Karlovarského kraje žádnou věc týkající se porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči řešenou dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. f) v letech 2015 - 2017 neodložil. Řešení přestupků dle ustanovení § 39 odst. 1 písm. f) cit. zákona přísluší obecním úřadům s rozšířenou působností a nikoliv krajským úřadům.
 

 

 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 5.12.2017 7:50