Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci sdělení o výši odměny

 Žádost o poskytnutí informace ve věci sdělení o výši odměny

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.10.2017

Dotaz:
Žadatel si požádal o poskytnutí informace o výši odměny za výkon funkce člena komise v roce 2016 za měsíc leden, březen
a květen.

Odpověď:
Informace byla zaslána v listinné podobě, a proto je zveřejněna pouze tato doprovodná informace.

 

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 29.11.2017 10:39