Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se odpovědi na výzvu z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 Žádost o poskytnutí informací týkající se odpovědi na výzvu z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o poskytnutí informací týkající se odpovědi na výzvu z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

Kopie dopisu (odpovědi) na dopis (výzvu) Kateřiny Valachové, bývalé ministryně školství, mládeže a sportu, datovaný dne 17.03.2016, pod č.j. MSMT-11012/2016-1, kterým se ministryně Valachová obrací na pana hejtmana JUDr. Martina Havla se žádostí o stanovení priorit v programu Podpora materiálně technické základny sportu 133510 pro rok 2016.
 
Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že dne 21.03.2016 byl prostřednictvím datové schránky doručen dopis z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a odpověď byla odeslána dne 01.04.2016 Hejtmanem Karlovarského kraje JUDr. Martinem Havlem. Požadované dokumenty jsou přílohou této odpovědi.
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 27.11.2017 9:09