Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci seznamu stěžovatelů

 Žádost o poskytnutí informace ve věci seznamu stěžovatelů

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 03.11.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:
Vydání kopií dokumentů firmy AMT s.r.o. Příbram se sídlem v Novém Sedle (kopie seznamu stěžovatelů na zápach a prašnost s daty podaných žádostí).

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že Karlovarský kraj nemá kopie dokumentů firmy ATM s.r.o. Příbram se sídlem v Novém Sedle - seznam nebo kopii seznamu stěžovatelů na zápach a prašnost. Karlovarskému kraji je známo, že obyvatelé části obce Nové Sedlo si stěžují na častý výskyt nepříjemného zápachu a zvýšené prašnosti spojeným se zahájením provozu nové sušárny skleněných střepů v provozovně společnosti AMT s. r. o. Příbram, tyto informace však má na základě telefonických hlášení občanů, která se do žádného seznamu neevidují.

 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 10.11.2017 8:06