Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se správního řízení ve věci stavebního povolení stavebních úprav Císařských lázní Karlovy Vary

 Žádost o poskytnutí informací týkající se správního řízení ve věci stavebního povolení stavebních úprav Císařských lázní Karlovy Vary

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.10.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

Informace o správním řízení ve věci stavebního povolení stavebních úprav Císařských lázní Karlovy Vary z roku 2011 a sdělení o těchto informací:
1. jaké je znění odborného vyjádření NPÚ návrhu stavebních úprav?
2. jaké je znění závazného stanoviska oddělení památkové péče KÚ KK?
3. jaké je znění pravomocného stavebního povolení z roku 2011?
4. Jaké je znění vstupních podmínek pro stavební úpravy vydaných NPÚ před zahájením projektových prací?
 
Odpověď:
Požadované dokumenty jsou přílohou této odpovědi. K otázce č. 4 sdělujeme že, žádný dokument nebo listina se zněním vstupních podmínek pro stavební úpravy vydané NPÚ před zahájením projektových prací není k dispozici. Krajský úřad Karlovarského kraje disponuje vždy jen vyjádřením Národního památkového úřadu k jednotlivým stupňům projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení ke studii pro využití nebo pro projektovou dokumentaci ke změně stavby před dokončením.
 
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 27.10.2017 10:27