Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se statistických údajů za rok 2016

 Žádost o poskytnutí informací týkající se statistických údajů za rok 2016

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.08.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

1. Kolik držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2016 podalo žádost o nostrifikaci, které spadaly do kompetence vašeho kraje
 
2. Kolik žadatelů o a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školy spadající do kompetence vašeho kraje
 
3. Kolik dětí žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. navštěvovalo ve školní roce 2016/2017 v školách spadajících do kompetence vašeho kraje cílené vzdělání
 
5. Jaké finanční prostředky byly v roce 2016 vynaloženy za zajištění výuky jazyka a přípravy dětí žadatelů o mezinárodní ochrany a držitelů mezinárodní ochrany na vzdělávání ve školách spadajících do kompetence vašeho kraje?“.
 
Odpovědi:
Ad 1) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nezískává požadované informace.
 
Ad 2, 3) Tyto informace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje rovněž nemá k dispozici. Z výkazů jednotlivých škol je možné zjistit pouze celkové číslo cizinců s trvalým pobytem na území ČR a azylantů. Navíc vysoké školy nejsou v naší gesci.
 
Ad 5) Tyto údaje nejsou k dispozici.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 11.9.2017 12:50