Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické potřeby

 Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické potřeby

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 01.09.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

- rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb.,
- to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení, která byla vydána od 1. 10. 2016 do současné doby“.
 
Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že od 01.10.2016 nevydal Krajský úřad Karlovarského kraje žádné rozhodnutí ve věci reklamy na zdravotnické prostředky podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 12.9.2017 14:52