Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se rozpočtu Karlovarského kraje

 Žádost o poskytnutí informací týkající se rozpočtu Karlovarského kraje

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.7.2017

Dotaz:
Požadovány byly následující informace:
Jaké částky z rozpočtu Karlovarského kraje byly v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 vydány na následující položky:
a) Státní příspěvek na činnost ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
b) Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvků
c) Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra)
d) Finanční podpora pro sociální služby v kategorii Sociálně-aktivitační služby pro rodiny, Azylové domy pro matky s dětmi
e) Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu
f) Finanční podpora pěstounské péče

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno:

a)   Státní příspěvek na činnost ZDVOP
Krajský úřad Karlovarského kraje vyplatil státní příspěvky pro zřizovatele zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:
2012                0
2013       385.320,- Kč          
2014    1.934.960,- Kč
2015    2.908.520,- Kč
2016    2.954.120,- Kč
 
b)   Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvku
Nebyla v uvedeném období poskytnuta. 
  
c)    Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra)
Provozní příspěvek:
2012    21.410.000,- Kč
2013    24.306.937,- Kč        
2014    24.330.000,- Kč
2015    24.500.000,- Kč
2016    24.201.792,- Kč
 
d)   Finanční podpora pro sociální služby v kategorii sociálně-aktivizační služby pro rodiny, azylové domy pro matky s dětmi
2012, SASRD 374.800,- Kč              AD 385.300,- Kč
2013, SASRD 468.200,- Kč              AD 680.500,- Kč
2014, SASRD 528.800,- Kč              AD 886.600,- Kč
2015, SASRD 10.487.500,- Kč         AD 3.603.700,- Kč
2016, SASRD 15.364.300,- Kč         AD 16.551.000,- Kč
pozn.: dotace na azylové domy jsou poskytovány včetně azylových domů pro jednotlivce
 
e)    Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny:
2012    82.000,- Kč
2013    110.000,- Kč
2014    288.000,- Kč
2015    200.000,- Kč
2016    200.000,- Kč
 
f)    Finanční podpora pěstounské péče
2015      23.100,- Kč
2016    171.823,58 Kč
V druhé polovině roku 2015 zahájil Karlovarský kraj přípravu na realizaci informační kampaně „Staňte se pěstounem“, která byla zahájena v lednu 2016. Cílem kampaně je zvýšit informovanost veřejnosti o tzv. dlouhodobé pěstounské péči, a tím zvýšit počet zájemců o výkon této činnosti.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 31.7.2017 9:39