Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se výše inkasa lázeňských a ubytovacích poplatků

 Žádost o poskytnutí informací týkající se výše inkasa lázeňských a ubytovacích poplatků

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.6.2017

Dotaz:
Požadovány byly následující informace:
Informaci, kolik činilo inkaso lázeňských a ubytovacích poplatků za rok 2016 z lázeňských měst, která jsou členy Spolku Destinační agentura.

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno:

Jedná se o položky:
1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1345 – poplatek z ubytovací kapacity
 
Členem destinační agentury jsou dle stanov:
                                                      1342                      1345                      (v Kč)
Karlovarský kraj                              0,-                      0,-                         
Město Karlovy Vary                        20.454.962,-       6.756.489,-
Město Jáchymov                            3.294.784,-         212.681,-
Město Cheb                                    304.080,-            0,-
Město Sokolov                                0,-                       0,-
Město Ostrov                                   0,-                      0,-
Město Aš                                         0,-                      130.908,-
Město Loket                                    99.350,-              43.094,-
Letiště Karlovy Vary s.r.o.               -                          -

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 10.7.2017 13:02