Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se nelegální výstavby vodních děl

 Žádost o poskytnutí informací týkající se nelegální výstavby vodních děl

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.6.2017

 

Dotaz:
Požadovány byly následující informace:

 

Informaci, zda již došlo k určení kompetentního úřadu pro vedení řízení týkající se nelegální výstavby vodních děl na pozemcích manželů Arvensisových a cizích pozemcích v katastrálním území Děpoltovice.
 
Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že usnesením Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 414/ZZ/17 ze dne 24.04.2017 bylo určeno, že správním úřadem příslušným k řešení nepovolené stavby dvou malých vodních nádrží na pozemcích p. č. 106/2, 125/1, 1316/42 a 1316/48 v k. ú. Děpoltovice, je Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad jako vodoprávní úřad. V reakci na vyjádření stavebníků výše uvedených vodních děl, paní Jany Arvensisové a pana Dalibora Arvensise, k tomuto usnesení o určení věcné příslušnosti Krajský úřad Karlovarského kraje vydal další sdělení č. j. 414/ZZ/17 ze dne 14.06.2017, ve kterém toto určení věcné příslušnosti opětovně potvrdil.

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 30.6.2017 9:37