Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o rozhodnutí týkající se oprávnění k provozování stanice technické kontroly vydaných KÚKK

 Žádost o rozhodnutí týkající se oprávnění k provozování stanice technické kontroly vydaných KÚKK

​Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze 07.06.2017

Dotaz:
Žadatel si požádal o kopie vydaných rozhodnutí Krajským úřadem Karlovarského kraje týkající se oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.)

Odpověď na žádost o informace (T C A -v o s ).docOdpověď doc

Oprávnění AUTO-OK s.r.o.x.pdfPříloha č. 1 pdf

Oprávnění BYTEX-auto s.r.o.x.pdfPříloha č. 2 pdf

Oprávnění D. Seckýx.pdfPříloha č. 3 pdf

Oprávnění Tylinger s.r.o.x.pdfPříloha č. 4 pdf

Oprávnění PČRx.pdfPříloha č. 5 pdf

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 14.6.2017 16:09