Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam podniků užívající objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka

 Seznam podniků užívající objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka

​Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 07.06.2017

 

Dotaz:

 

Žadatel si požádal o seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) užívající objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb., zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), které jsou zařazeny do skupiny A a seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených do skupiny B na území kraje.
 

170612-seznam-podniku.docOdpověď.doc

příloha č. 1 - seznam podniků.docpříloha č. 1 - seznam podniků.doc

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 21.8.2017 12:27