Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se zakázky pod názven ,,Dodávka a implementace informačních systémů IS OŘ"

 Žádost o informace týkající se zakázky pod názven ,,Dodávka a implementace informačních systémů IS OŘ"

​Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.5.2017

Dotazy:
Požadovány byly následující informace:

  1. Písemná zpráva zadavatele (byla-li dle tehdejší právní úpravy vyhotovována)
  2. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
  3. Textová část zadávací dokumentace a specifikace předmětu zakázky
  4. Dodatečné informace
  5. Uzavřená Smlouva o dílo a Dodatky
  6. Seznam subdodavatelů (byl-li dle tehdejší právní úpravy vyhotovován)

 

Odpověď:

 

Žadateli byly odeslány potřebné informace, ale z důvodu rozsáhlosti poskytnutých informací je zveřejněna tato doprovodná informace o jejím poskynutí dle § 5, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 9.6.2017 12:39