Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o seznam konkrétních právnických osob

 Žádost o seznam konkrétních právnických osob

​Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.5.2017

Dotaz:
Žadatel si požádal o zaslání seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má kraj majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž má kraj samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
 
Odpověď:

 Seznam právnických osob dle žádosti:

-          Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19/1190, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 26365804
-          Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Na Vlečce 177, 360 01  Otovice, IČO: 26402068
-          Letiště Karlovy Vary s.r.o., K Letišti 132, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 26367858
-          KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST a.s., Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 9.6.2017 12:39