Úvodní strana > Krajský úřad > Hodnocení projektů EVVO

 Hodnocení projektů EVVO

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5.6.2017

Dotazy:
Požadovány byly následující informace:

  1. Tabulka hodnocení všech projektů dle kritérií zveřejněných při vyhlášení Programu na podporu aktivit v oblasti EVVO pro rok 2017
  2. Seznam projektů, předložených Radě na jednání 20.3.2017
  3. Důvod, proč byl bod č. 61 stažen z jednání Rady
  4. Seznam projektů, předložených Radě na jednání 24.4.2017

 

Odpověď:

Žadateli jsme sdělili, že žádost byla podána na formuláři žádosti pro oblast ochrany životního prostředí a do tohoto programu byla také zařazena – odpovídá čl. II odst. 4 písm., písm. A – ochrana přírody, b) „Mapování a monitoring výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“ Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací na úseku ochrany životního prostředí. Přestože je projekt nazván „Vzdělávání o velkých šelmách v Krušných horách“ většina činností spadá do programu ochrany životního prostředí, pouze část je dotisk publikací, promítání, práce s médii, vydávání tiskových zpráv. Z výše uvedených důvodů jsou předkládány seznamy souvisejících projektů v rámci dotačního programu v oblasti ochrany životního prostředí a nikoli EVVO.

 
Ad 1) Tabulka příloha č. 1 projekty v oblasti ochrany životního prostředí – předložena do Rady Karlovarského kraje 20.03.2017 (totožná tabulka předložena i do Rady Karlovarského kraje 24.04.2017 – viz bod 4)
 
Ad 2) Příloha č. 2 (do Rady Karlovarského kraje 24.04.2017 předložen totožný seznam)
 
Ad 3) Na základě ustanovení § 2 odst. 4 Infz. se odmítá a informace se v uvedené části neposkytuje
  
4Ad ) Byl předložen totožný seznam jako do Rady Karlovarského kraje 20.03.2017 – viz příloha č. 2. Rada Karlovarského kraje dne 24.04.2017 rozhodla o dvou změnách v předložením návrhu: 1) Hnutí Duha 0,-- Kč a 2) snížila dotaci TYTO z 67 950,--
na 35 000,-- Kč. Důvod – Rada Karlovarského kraje rozhodla. – konečné rozdělení dotací viz. příloha č. 3.
 

příloha č. 2.docpříloha č. 2.doc

příloha č. 3.docpříloha č. 3.doc

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 9.6.2017 9:18