Úvodní strana > Krajský úřad > Podomní prodej v Karlovarském kraji

 Podomní prodej v Karlovarském kraji

 

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.4. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatelka si požádala o poskytnutí seznamu měst a obcí v karlovarském kraji, kde je podomní prodej k dnešnímu dni zakázán včetně data účinnosti tohoto zákazu v dané obci.
 
 
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje (dále jen „úřad“) nezpracovává ani není dle zákona povinen zpracovávat (a nevede v tomto ohledu též žádnou evidenci), kolik obcí podomní prodej zakázalo, popřípadě od kdy, a tudíž požadovanými informacemi nedisponuje. Dále uvádíme, že podomní prodej lze zakázat prostřednictvím nařízení vydaného v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“). Úřad Vám tímto poskytuje seznam nařízení obcí a měst, kde je zakázán podomní prodej a jimiž disponuje.
 
Nařízení vydaná dle ustanovení § 18 živnostenského zákona:
 
Obec                                      Účinnost
Horní Slavkov                         1. 4. 2013
Františkovy Lázně               15. 6. 2013
Karlovy Vary                          1. 11. 2015
Ostrov                                      1. 1. 2013
Sokolov                               25. 10. 2013
Kraslice                                  1. 4. 2014
Toužim                                    1. 6. 2014
Nejdek                                  15. 9. 2014
Cheb                                       1. 7. 2012
Vojtanov                                16. 9. 2010
Chodov                                   1. 9. 2013
Dalovice                               17. 6. 2014
Habartov                                 1. 2. 2014
Nové Sedlo                           10. 4. 2014
Mariánské Lázně                 7. 12. 2015

.
 
 
Zveřejněno 30.5.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.5.2017 13:02