Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se společnosti GW Train Regio a.s.

 Žádost o informace týkající se společnosti GW Train Regio a.s.

 

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.5. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádala o tyto informace:
1. Kolik objednáváte km od společnosti GW Train Regio a.s.,
2. jaké linky,
3. jaká je výše kompenzace,
4. od kdy je platná smlouva mezi Vámi a GW Train Regio a.s.?
Je plánováno i po vypršení smlouvy pokračovat ve spolupráci s GW Train Regio a.s.?
 
 
 

Odpověď:

Žadateli jsme sdělili následující informace:
 
1. Rozsah ročního dopravního výkonu, který zajišťuje společnost GW Train Regio a. s. pro Karlovarský kraj v rámci závazku veřejné služby, činí 689 tis. vlkm.
2. Dopravní výkon je objednáván pro tratě 145 a 149, specifikace vlakových spojení je uvedena v jízdních řádech, případně na odkazu https://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/Seznam-DO-2017.pdf webových stránek Karlovarského kraje.
3. Kompenzace činí 64.258 tis. Kč a meziročně je navyšována o míru všeobecné inflace za období předchozího roku.
4. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2024, neboť dopravce GW Train Regio a.s. v průběhu platnosti smlouvy realizoval investice do svého parku drážních kolejových vozidel, kdy drážní vozidla pronajatá od společnosti Die Länderbahn nahradil vozidly pořízenými z vlastních finančních zdrojů.

Jelikož smlouva je uzavřena na období do roku 2024, zatím není řešeno, zda se i po tomto termínu bude spolupracovat s uvedenou společností.
 

 
Zveřejněno 30.5.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.5.2017 13:15