Úvodní strana > Krajský úřad > Autobusová doprava v Karlovarském kraji

 Autobusová doprava v Karlovarském kraji

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.3. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o následující informace:

1. Seznam autobusových linek v závazku veřejné služby na území kraje pro rok 2017 (plán) a také pro roky 2016, 2015 a 2014 (pokud se liší od roku 2017) a to:
• Délku každé autobusové linky od počáteční po konečnou stanici
• Jednotlivé zastávky každé autobusové linky
• Název provozovatele - firmy pro každou autobusovou linku
• Úhrný roční počet cestujících na dané autobusové lince
• Úhrný roční počet ujetých kilometrů na dané autobusové lince
 
2. Úhrady kraje za autobusové linky v závazku veřejné služby pro rok 2017 (plán) a také pro roky 2016, 2015 a 2014, a to:
• Cenu za ujetý kilometr pro každou linku
• Celkovou úhradu za linku uhrazenou krajem provozovatelovi linky
• Celkové roční tržby z prodeje jízdenek na dané lince (pokud provozovatel tyto data reportuje kraji)
• Datum uzavření smlouvy s daným provozovatelem linky a platnost smlouvy do
 
 
 
Odpověďi.docxOdpověď (doc.)


 
Zveřejněno 4.4. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 4.4.2017 10:29