Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se postupů při rozdělování dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb

 Žádost o informace týkající se postupů při rozdělování dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.3. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatelka si požádala o zaslání veškerých možných informací týkajících se námi zvolených postupů při rozdělování dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele.Dále jsou požadovány statistické údaje vykazující poskytnuté dotace nejlépe za pětileté období.
 
 
 

 

Doprovodná informace:

Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel žádost o poskytnutí informace, která spočívá v zaslání písemností vztahujících se k postupům při rozdělování dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele. Jednalo se informace za pětileté období- pravidla dotačního řízení včetně všech příloh a přehled schválených dotací na příslušný rok. Vzhledem k velkému rozsahu zaslaných informací žadateli je zveřejněná pouze tato doprovodná informace.


 

 

Zveřejněno 3.4. 2017
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 3.4.2017 12:49