Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

 Žádost o informace týkající se Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

 

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8. 3. 2017

 
 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě, vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 
 

Odpověď:

Žadateli jsme sdělili, že Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., nebyla součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Karlovarského kraje vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, protože byla prázdná, bez údajů.

V roce 2016 nebyly zjištěny finanční kontrolou, Karlovarským krajem, závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdy by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům, případně neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození finančních prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč včetně informace Ministerstvu financí o těchto skutečnostech.
 
 
 
 
Zveřejněno 24.3. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 24.3.2017 9:39