Úvodní strana > Krajský úřad > Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací

 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6. 3. 2017

 
 
 
 
 
Žádost o informace - převoz nadměrného nákladu.pdfDotaz (pdf.)
 
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství nevydal žádné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona o pozemních komunikacích, které by spočívalo v přepravě nadměrného nákladu s počátkem přepravy v obci Stráž nad Ohří nebo v dobývacím prostoru Stráž nad Ohří.
 
 
 
Zveřejněno 23.3. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 23.3.2017 14:47