Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam obcí a měst v Karlovarském kraji

 Seznam obcí a měst v Karlovarském kraji

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.2. 2017

 

 
 

Dotaz:

Žadatelka si požádala o zaslání seznamu veškerých obcí a měst v karlovarském kraji.
 
 
 
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje odkázal žadatelku na odkaz internetových stránek KÚKK, kde jsou uvedeny všechny obce na území Karlovarského kraje. https://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/seznam_obci.htm
 
 
 
 
Zveřejněno 3.3.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 3.3.2017 9:47