Úvodní strana > Krajský úřad > Skládky v Karlovarském kraji

 Skládky v Karlovarském kraji

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.1. 2017

 
 
 

Dotaz:

Žadatel si požádal o tyto informace:
  • Místa (staré skládky) na území kraje, kam byly ukládány slévárenské odpady a teplárenské odpady. Sdělenís p.č a k.ú, kde se skládky nachází.
  • Sdělení firem, které produkují slévárenské odpady na území Kraje.,
  • Vhodná místa na území kraje pro umístění zařízení podle zákona o odpadech- reciklační linky stavebního odpadu pro znovuzískání vhodných matriálů )stavební materiál, kovy atd.)
 
 
 
 

Odpověď:

Na území našeho kraje jsou v provozu čtyři skládky, a to:
 
Adresa zařízení                            Aktuální provozovatel
Březová, 35601                            FCC Česká republika, s.r.o.
Vintířov, 35735                             SUAS - skládková, s.r.o.
Činov, Hradiště, 43201              ZITAS - TKO spol. s r.o.
Božičany, 36225                          Technická služba Nová Role, s.r.o.
 
Zda mají tyto skládky povolené slévárenské a teplárenské odpady nelze takto určit, neboť v dotazu není uvedeno katalogové číslo odpadu dle vyhl. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Vzhledem k tomu, že registr zařízení je veřejným seznamem, lze tyto údaje zjistit na adrese https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni , kde lze najít i jaké mají tyto skládky povolené odpady ukládat.
 
Taktéž nelze sdělit firmy, které produkují slévárenské odpady na území kraje, neboť opět se k tomuto údaji váže katalogové číslo odpadu. Produkci odpadů Karlovarského kraje lze zjistit na adrese https://isoh.mzp.cz/visoh .
 
Co se týče vhodných míst na území Karlovarského kraje pro umístění zařízení podle zákona o odpadech (recyklační linky stavebního odpadu pro znovuzískání vhodných materiálů), musíme odkázat na jednotlivé obce našeho kraje, neboť podle zákona o odpadech musí toto zařízení splňovat technické podmínky, nicméně jeho umístění musí být v souladu se stavebním zákonem a potažmo tedy s územním plánem dané obce.
 
 
 
 
Zveřejněno 3.3.2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 3.3.2017 11:01